Papilly AB (publ)

KI-forskare varnar för stress och ohälsa i jul

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2016 07:14 CET

Julstress.nu

För många människor är december rejält stressigt och förknippat med krav och höga förväntningar. I år är det dessutom minimalt antal lediga dagar i samband med helgerna. Stressforskare Anders Tengström, leg. psykolog och docent på Karolinska Institutet varnar för att den korta tiden för återhämtning ytterligare kan öka risken för ohälsa och sjukskrivningar efter jul:

– Många lever med konstant stress vilket är oerhört skadligt i längden. I samband med jul upplever många extra hög stress, ofta kombinerat med orimliga krav på sig själva både på arbetet och privat. Om den viktiga återhämtningen uteblir riskerar vi både vår psykiska och fysiska hälsa, säger Anders Tengström. Jag befarar att vi står inför en ökning av ohälsan efter jul.

Ny undersökning: Julstress.nu

Anders Tengström är också forskningschef på hälsoföretaget Papilly AB som utvecklar digitala program mot psykisk ohälsa. I syfte att sätta fokus på den ohälsosamma stressen har företaget lanserat en ny årlig stressmätning på sajten Julstress.nu. Där kan besökaren göra ett kort och vetenskapligt stresstest.

–Ett första steg mot förändring är att känna till sin egen stressnivå. Människor inser ofta inte att deras stress är för hög. Stress har blivit normaliserat och man kopplar inte ihop olika symtom med stress, men vi ser att många som gör testet ligger på en farligt hög stressnivå, säger Anders Tengström.

-Vi vill vända trenden och hoppas nu att så många som möjligt testar sin stressnivå, säger Anders Tengström.

Undersökningen julstress.nu pågår mellan första advent (27 nov) och 31 december. Genom ett kort vetenskapligt stresstest mäts användarens aktuella stressnivå. Mätningen sker helt digitalt och är öppen för alla. Sajten visar också den samlade stressnivån vecka för vecka.

Stress är den vanligaste orsaken till att människor sjukskrivs och de stressrelaterade diagnoserna har ökat med mer än 70 procent på bara några år. Psykisk ohälsa kostar samhället runt 70 miljarder årligen. I syfte att förebygga och minska ohälsan har Papilly i samarbete med forskare från bland annat Karolinska Institutet utvecklat ett interaktivt webbaserat stressprogram.

Läs mer om Papillys stressprogram på Papilly.com

För mer information, kontakta forskningschef Anders Tengström, tel eller kommunikationschef Sara Dannborg tel: 0739-82 58 42 

Papilly är ett innovationsdrivet hälsoföretag som i samarbete med ledande forskare och experter från Karolinska Institutet och Stressforskningsinstitutet utvecklar digitala tjänster som förebygger psykisk ohälsa. Bolagets vision är att genom vetenskapligt utprövade och lättillgängliga program minska stressrelaterad ohälsa på och utanför arbetet och därigenom förbättra människors välmående och livskvalitet.