Aktiebolaget Åkerikonsult

Ki-moon-effekt i trafiken

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2014 13:24 CEST

I samband med att statsminister Reinfeldt tar emot FN:s Generalsekreterare Ban Ki-moon kommer stora områden att spärras av, främst i centrala Stockholm. Men även lederna runt staden kommer att vara avspärrade under vissa tidpunkter. Sveriges Åkeriföretags medlemmar kommer inte att kunna utföra leveranser, alternativt vara kraftigt begränsade. 

- Vi har erfarenhet av projektet En vecka utan lastbilar, där vi tittat på scenarios gällande transportstopp och ett besök med denna dignitet innebär stora konsekvenser, säger Rickard Gegö, VD i Sveriges Åkeriföretag.

Vi samarbetar med myndigheter (MSB) och andra aktörer i hela landet för att förbereda en stad eller region så bra som möjligt innan ett stopp sker. Sveriges Åkeriföretag har undersökt vad som händer i svenska städer när lastbilstransporterna stannar. Eftersom lastbilar transporterar 350 miljoner ton gods årligen, och 91 procent fraktas kortare sträckor, blir det mycket kännbart när vi inte kommer fram, som nu i samband med att Fredrik Reinfeldt tar emot FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon. Centrala samhällsfunktioner kan förvänta sig att leveranser uteblir, det är en naturlig konsekvens.

Sveriges Åkeriföretag har gjort en sammanfattande modell som baserar sig på Borlänge/Falun, Umeå, Borås, Växjö, Karlstad, och Helsingborg.

  • Vad händer när lastbilarna inte får leverera? Redan efter en dag, är vår prognos att färskvaror börjar sina i butikerna, sopkärlen blir överfulla, vissa läkemedel tar slut och posten har svårt att nå fram, säger Rickard Gegö.

  • Det viktiga är att alla har en förståelse för att när våra åkerier inte får köra, blir det självklart konsekvenser. Redan dag ett kommer troligen restauranger får brist på råvaror och vissa tankstationer kan ha svårt att få bränsle levererat, avsluta Rickard Gegö.

Kontakt:

Rickard Gegö, VD Sveriges Åkeriföretag

rickard.gego@akeri.se 072-553 56 63


Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation med cirka 7 500 åkeriföretag och lastbilscentraler som medlemmar. Åkerinäringen omsätter ca 100 miljarder och sysselsätter ca 60 000 personer.