Elöverkänsligas Riksförbund

KI visar vägen mot fast telefoni

Pressmeddelande   •   Jan 09, 2017 16:27 CET

Tänka sig!

Nya KI med alla eminenta forskare, som skulle vara ett av världens modernaste forskningsinstitut, har tvingats konstatera att den trådbundna telefonin är det enda alternativ vi kan förlita oss på när det gäller.

Vi efterlyser nu kraftfulla beslut från våra politiker så att även vi vanliga medborgare ska ha fortsatt tillgång till den säkra fasta telefonin med möjlighet att i alla lägen kunna kommunicera med vår omgivning, samt ha möjlighet att larma i nödsituationer.

Agera nu! Stoppa rivningen av fasta telenätet! Det blir för dyrt att bygga upp det igen.

Elöverkänsligas Riksförbund

Marianne Ketti
T.F. ordförande
Tel. 0250 – 351 15 

Elöverkänsligas Riksförbund ar en partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation för dem som drabbats av elöverkänslighet

Riksförbundet har till uppgift att:

  • ge stöd åt drabbade medlemmar och deras närstående
  • verka för att samhället görs tillgängligt för våra skadade medlemmar
  • sprida information och påverka samhället så att vårt funktionshinder blir erkänt inom alla samhällssektorer samt verka för att inte fler utvecklar elöverkänslighet
  • som medlemmar samla människor som vill stödja förbundets mål
  • arbeta för mer forskning och utbildning inom Riksförbundets intresseområde satsa på opinionsbildning för att påverka