Konsumentverket

Kia Motors Sweden döms betala 400 000 i vite

Pressmeddelande   •   Sep 27, 2010 15:46 CEST

I juni 2007 utfärdade Konsumentombudsmannen, KO, ett förbudsföreläggande mot Kia Motors Sweden AB. Föreläggandet innebar att Kia förbjöds att använda formuleringar som ger intryck av att bilen Kia Picanto ECO har fördelar för miljön. Kia hade bland annat skrivit att bilen ”är en riktigt miljövänlig bil” i sin marknadsföring. KO ansåg att detta var vilseledande och förbjöd alltså marknadsföringen.

Sedan dess har Kia i annonsering och på sin webbplats marknadsfört Kia Picanto ECO med liknande uttryck. I en annons i Dagens Nyheter stod; ”…en riktigt bra affär – inte bara för miljön utan även för plånboken.” På sin webbplats har man bland annat kunnat läsa; ”snäll mot plånbok och miljö”.

KO ansåg att påståendena i annonsen och på webbplatsen stred mot förbudsföreläggandet. KO stämde därför Kia i Stockholms tingsrätt och begärde att vitet, som föreläggandet var förenat med, på 400 000 kronor skulle dömas ut.

Tingsrätten går nu på KO:s linje och dömer Kia att betala vitesbeloppet.

Konsumentverket är en statlig myndighet med uppgift att ta tillvara konsumenternas intressen. Konsumentverket finns i Karlstad där cirka 120 personer arbetar med konsumentfrågor av skiftande slag. Varor och tjänsters säkerhet, företagens reklam och avtalsvillkor, privatekonomi samt konsumentrelaterade handikapp- och miljöfrågor är några av våra områden. Vi utbildar också kommunernas konsumentvägledare, samhällsvägledare samt budget- och skuldrådgivare. Dessutom bevakar vi konsumenternas intressen inom EU. En annan central uppgift är att föra ut aktuell och relevant information till konsumenterna på vår webbplats www.konsumentverket.se.
Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats som strävar efter att vara fri från diskriminering och ge alla lika möjligheter.