Länsstyrelsen i Uppsala län

Kick- Off för ”Mötesplats Uppland”

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2006 13:22 CET

Fler än hundra nätverkande kvinnor - företagare, anställda, innovatörer och entreprenörer - kommer att delta i ”Mötesplats Upplands” kick-off på Företagslotsen.

Mötesplats Uppland är ett projekt som drivs av RESURS UPPLAND under 2006-2007. Syftet är att skapa ett sammanhållet mötes- och kommunikationsforum i länet. Ett antal fysiska mötesplatser har skapats, exempelvis Företagslotsen i Uppsala och Villa Harmoni i Älvkarleby. Även en webbmötesplats för olika entreprenörsaktiviteter och företagsfrämjande aktörer har skapats.

Projektets syfte:
• Inspirera till gemensamma nätverksträffar
• Erbjuda fysiska mötesplatser där nätverk kan träffas
• Erbjuda en virtuell mötesplats på webben (se www.resursuppland.se)

Lotta Snickare, medförfattare till boken ”Det finns en särskild plats i helvetet för kvinnor som inte hjälper varandra” kommer att föreläsa. Lotta är forskare och ledarutvecklare på Swedbank. Hon är doktorand i ledarskap vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Kvällen inleds och avslutas med mingel, plockbuffé och dryck.

Projektet finansieras av Länsstyrelsen Uppsala län, NUTEK och Regionförbundet i Uppsala län.

VÄLKOMMEN!

Plats: Företagslotsen, Salagatan 18 B, Uppsala (gamla polishuset)
Tid: Måndagen den 20 november, kl. 16.30 – 19.00.

För mer information, kontakta:
Laila Berglund, projektledare RESURS UPPLAND, mobil: 070-560 92 00
Se även: www.resursuppland.se

RESURS UPPLAND är samverkan mellan regionalt och lokala resurscentra för kvinnor i Uppsala län. Regionalt resurscentrum drivs av Länsstyrelsen och de lokala resurscentra i Uppsala, Älvkarleby och Östhammar drivs av sina respektive kommuner. Resurscentra i Enköping drivs av föreningen Enacom Företagssamma kvinnor i Enköping/Håbo. Verksamheten finansieras i huvudsak av NUTEK, Svenska ESF-rådet, Länsstyrelsen Uppsala län, Regionförbundet i Uppsala län och länets kommuner.