Sundsvalls kommun

Kick-off för Ungdomsfullmäktige - elever hjälper politiker till ett hållbart Sundsvall

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2016 15:44 CET

En spännande vår väntar politikerna i Sundsvall. De får nämligen förstärkning av skolelever. Under fyra månader kommer eleverna jobba fram förslag för hur levnadsstandarden kan förbättras för människorna i Sundsvall. Tisdag den 9 februari kl. 14.00 möts elever och politiker i fullmäktigesalen för en Kick-off. Välkommen!

-Det känns roligt att så många är med och prövar detta nya sätt att involvera ungdomar i den demokratiska processen och att ge dem ett intresse för politik, demokrati och samhällsutveckling! säger Arianne Sundman, ordförande i kommunfullmäktige.

Från idé till verklighet
Som en del i Sundsvalls kommuns arbete med Värdeskapande lärande, där syftet är att genom egen kunskap skapa mervärde för utomstående, ska tre klasser i olika åldrar under våren arbeta fram förslag på hur Sundsvall kan utvecklas hållbart. Klasserna kommer från årskurs 6 på Hellbergsskolan, år 1 från Naturvetenskapsprogrammet på Sundsvalls gymnasium och år 2 från Hantverksprogrammet på Plusgymnasiet.

Eleverna kommer att utifrån sina egna kunskaper och intressen få arbeta med tre huvuduppdrag: Jobb och arbetsliv, en likvärdig skola för alla och sociala framtidsinvesteringar. Arbetet kommer att pågå under hela vårterminen, och avslutas i slutet av maj med ett Ungdomsfullmäktige, där eleverna får presentera sina förslag för politikerna.

Kick-off med elever och politiker
Den 9 februari är det dags för kick-off, där elever och politiker kommer träffas i fullmäktigesalen och få en introduktion till projektet.

När: 9 februari
Tid: 14.00
Plats: Fullmäktigesalen, Kommunhuset
Kontakt: Arianne Sundman, Kommunfullmäktiges ordförande, 070-624 32 11

Om Värdeskapande lärande
Utbildningssatsningen Värdeskapande lärande fortsätter under läsåret 2015/16. Just nu pågår utbildning för pedagoger inom förskolan, grundskolan och gymnasiet. Tack vare medel från Skolverket finns det även ett antal nya processledare som stöd i olika Värdeskapandeprojekt ute i verksamheterna.

Snart har över 220 skolledare, pedagoger, elever samt chefer och medarbetare i andra verksamheter inom kommunkoncernen deltagit i utbildningssatsningen. Värdeskapande lärande handlar om att låta människor lära sig tillsammans genom att använda sina kunskaper för att skapa något av värde för någon annan än sig själv. Att skapa värde för andra individer ger ofta upphov till starka känslor av mening, upplevd relevans och personligt välbefinnande, vilket har visat sig vara effektivt för att skapa motiverade elever i skolan. Det blir helt enkelt viktigt när det är på riktigt!

Satsningen påbörjades hösten 2014 och är baserad på forskning från Chalmers entreprenörskola. Ett flertal arbeten har påbörjats inom Barn och utbildning samt mellan övriga förvaltningar och kommunala bolag bland annat Mitthem, Drakfastigheter och FAVI.

 Mer om Värdeskapande lärande