RISE Research Institutes of Sweden AB

Kickoff-nummer av HPT Magazine: Värmepumpar i smarta nät

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2016 11:17 CEST

Välkommen till det nya magasinet Heat Pumping Technologies Magazine - eller i korthet: HPT Magazine! Magasinet är en vidareutveckling av den tidigare HPC Newsletter, uppdaterad med en ny layout, mer fokus på projekt (Annex) inom HPT, och möjligheten att läsa den på den digitala plattformen issuu.

Ämnet för kickoff-numret av HPT Magazine är ”Smart Grids - Heat Pumps”. Smarta nät är ett hett ämne som öppnar många möjligheter, som att kunna kapa topparna i elförbrukningen under dygnet, och att möjliggöra användning av förnyelsebar el från sol och vind. Värmepumpar, som kan uppgradera energi från värmekällor med låg temperatur till användbara temperaturer med låg elanvändning, är en självklar del av smarta nät-konceptet.

I detta nummer av HPT Magazine presenteras olika aspekter av värmepumpar i smarta nät. Efter det inledande förordet och en spalt skriven av vår syster-TCP för smarta nät, ISGAN, ger fyra artiklar varsin synvinkel på ämnet. En artikel om brännbara köldmedier anknyter till det förra numret (HPC Newsletter 1/2016), som hade köldmedier som tema. Vidare får vi veta mer om värmepumps-varmvattenberedare med CO2 som köldmedium, och vi får en marknadsöversikt för luftkonditionering i USA.

HPT Magazine kan laddas ner gratis via denna länk:

http://www.heatpumpcentre.org/en/newsletter/Sidor/default.aspx

HPT Magazine ges ut av IEA Heat Pump Centre (HPC), som är ett internationellt informationscentrum för värmepumpande tekniker, tillämpningar och marknader. Besök vår webbplats, www.heatpumpcentre.org

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern med ca 1 500 medarbetare. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. SP är en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare bland Young Professionals, enligt Universums senaste rapport, som omfattar över 35 000 akademiker. Läs mer på www.sp.se

SP, Swedish ICT och Innventia går samman i RISE för att skapa en samlad institutssektor och bli en starkare innovationspartner för näringsliv och samhälle. Vid årsskiftet byter vi namn till RISE. Läs mer på www.ri.se/utveckling-av-rise