Kids of Uganda

Kids of Uganda fem år senare - Utvecklingen till en av Sveriges mest innovativa utvecklingsorganisationer

Pressmeddelande   •   Maj 08, 2017 12:51 CEST

År 2012 volontärarbetade 23-åriga Cecilia Khouma (f.d. Kleimert) på en skola i byn Bubulo i östra Uganda. Efter att ha fått upp ögonen för de föräldralösa barnen i byn och lärt känna ugandiska Malemu Rose, grundar de tillsammans Kids of Uganda. Från att 2012 bestå av ett familjehem för sju föräldralösa barn, stödjer vi idag över 200 barn i ett långsiktigt utvecklingsprogram för familjer.

Innovativa metoder för utveckling

Kids of Ugandas värderingar baseras på långsiktighet, ansvarsfullt stöd och fokus på barns bästa, vilket ligger till grund för organisationens familjestödsprogram. Därmed vidareutvecklades det initiala familjehemmet, till visionen om att låta alla barn växa upp i en trygg och kärleksfull familj. Något som blir möjligt genom hjälp av släktingar eller genom att stötta barnrika familjer som annars inte kunnat ta hand om alla sina barn. Dessa familjer blir en del av familjestödsprogrammet.

Kids of Ugandas innovativa förhållningssätt till utveckling speglas främst i arbetet med systemet cash transfers. Vilket innebär att vi som organisation varje månad bidrar med en viss summa pengar som den familj vi stöttar får investera valfritt. Kids of Uganda ställer inga krav på hur pengarna ska användas eller kontrollerar hur de förvaltas, utan systemet bygger på utbildning och coaching, samt förtroende från samtliga parter. Ett tillvägagångssätt som utvecklats tillsammans med lokala experter, och de människor som behövt stöd. Att kontinuerligt lyssna och förändra därefter har gjort organisationen innovativ, och framgångsrik.

Det femåriga familjestödsprogrammet

En familj som omfattas av Kids of Ugandas familjestödsprogram får finansiellt stöd månadsvis under två år samt utbildning och coaching från vår person på plats i Uganda i ytterligare tre års tid. Med dessa verktyg får familjerna möjlighet att investera bidraget i en verksamhet som hjälper dem att bibehålla en trygg familjeekonomi även när det finansiella bidraget upphör. Familjerna har bland annat investerat bidraget i djurhållning, samt öppnandet av affärer eller restauranger. Utöver det har 100% av alla familjer använt bidraget till skolavgifter, vilket har resulterat i att över 100 barn nu får gå i skolan. Programmet visar på hur effektivt hjälp-till-självhjälp är. Att när en människa i utsatthet själv får bestämma hur denne vill förändra sin situation, blir det i slutändan långsiktigt och ansvarsfullt stöd.

Barns rättigheter är kvinnors rättigheter

Kids of Uganda arbetar alltid med barns rättigheter i fokus, och då kvinnorna oftast tar hand om barnen lägger deras möjligheter grunden för barnens framtid. Därför arbetar Kids of Uganda också med att stärka kvinnors position i det ugandiska samhället. Även detta tror vi uppnås med hjälp-till-självhjälp där vi, genom familjestödsprogrammet, specifikt projektstöd och workshops inom t.ex. företagande, bidrar med verktyg för att självständigt kunna starta upp en verksamhet som långsiktigt genererar en stabil och hållbar inkomst.

Vi som är Kids of Uganda

Kids of Uganda drivs idag av en ung, ideellt engagerad styrelse i Sverige som brinner för att skapa långsiktig förändring. Styrelsen i Sverige samverkar med en lokal styrelse i Uganda samt anställd personal som arbetar direkt med familjerna och barnen.

Kids of Uganda grundades år 2012, av då 24-åriga Cecilia Khouma, och är en ideell organisation med bas i Sverige, som verkar i distriktet Manafwa i östra Uganda. Vi arbetar för att barn ska kunna växa upp till självständiga och framgångsrika individer genom att hjälpa dem med grundläggande behov, så som en trygg uppväxt i en kärleksfull familj och möjlighet att gå i skolan. Vi arbetar inte med bistånd i traditionell bemärkelse, utan fokuserar på långsiktiga investeringar. Detta gör vi genom att stötta familjer med verktyg för att de i framtiden ska klara sig på egen hand, och då vara oberoende av finansiella bidrag från oss.