SAMI, Svenska artisters och musikers intresseorganisation

KIGAB stämmer SAMI (Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation).

Pressmeddelande   •   Jan 30, 2008 14:54 CET

”Vi är förvånade att KIGAB väljer att stämma SAMI i ett läge då utredning fortfarande pågår av huruvida KIGAB:s VD har begått brott i sin tjänsteutövning i samband med detta hyresavtals tillkommande. Det verkar vara att föregå resultatet av utredningen” säger SAMI:s styrelseordförande Jan Granvik. Hyresavtalet, som innebär ett åtagande på ca 260 miljoner kronor, gjordes utan vare sig SAMI:s eller Storans styrelsers vetskap.

KIGAB, Kulturfastigheter i Göteborg, har idag meddelat att de lämnar in en ansökan till Göteborgs tingsrätt med yrkande om att SAMI ska betala utebliven hyra för Stora Teatern i Göteborg. Storan Evenemang & Konferens AB, som är ett dotterbolag till SAMI, har tagit beslutet att halvera hyresinbetalningarna med anledning av att verksamheten inte har möjlighet att bära en så hög kostnad.

Det var SAMI:s dåvarande VD Hans Lindström - som avskedades från sin befattning 2006 och har polisanmälts av SAMI:s styrelse för misstankar om trolöshet mot huvudman och har av åklagare delgivits misstanke om grov trolöshet mot huvudman, försök till trolöshet mot huvudman och bestickning – som ingick hyresavtalet utan styrelsens vetskap. ”Han överträdde sina befogenheter när han tecknade detta 40-åriga hyresavtal för Storan” säger Jan Granvik och fortsätter ”Vår uppfattning är dessutom att avtalet är tecknat med Storan Evenemang & Konferens och inte med SAMI” säger Jan Granvik.
Såväl Storan Evenemang och Konferens AB som SAMI har under en lång tid aktivt sökt förhandlingslösningar som KIGAB via sin styrelseordförande avvisat.
SAMI:s vilja är att ta ansvar för Storans verksamhet i Göteborg och syftet med SAMI-koncernens satsning på verksamheten i Göteborg är att skapa en mötesplats för musiker och artister, företrädelsevis från Västsverige.


För ytterligare information, kontakta:
Jan Granvik, styrelseordförande SAMI, tel 070 736 52 61
Martin Elford, informationsansvarig SAMI, tel 070 843 00 20


SAMI (Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation) är en intresseorganisation för svenska artister och musiker som bildades 1963 på initiativ av musikers och artisters fackliga organisationer. SAMI:s uppgift är att tillvarata och främja de utövande artisternas och musikernas rättigheter och ekonomiska intressen inom ramen för svensk och internationell upphovsrättslagstiftning.
www.sami.se