AU Holding AB

Kina: fortsatt starkt i januari

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2007 11:46 CET

(Aktietorget: AUH)

Under januari månad sålde Alldental 12 930 gram guldlegeringar till Kina. Det motsvarar ungefär 1 950 000 sek. Försäljningen i januari 2006 till Kina var 750 000 sek.

Januari månads försäljning är vanligtvis lägre än genomsnittet under året. Ledigheten i västvärlden under januari påverkar direkt branschen i Kina.

Under januari har arbetet med registreringar fortsatt. Det utvecklas stadigt och Alldental avvaktar resultat från de olika myndigheterna där tester genomförs. Alldental har också fortsatt att närma sig några av de större kunderna som finns i Kantonregionen i södra Kina med goda framgångar.

Under februari planerar Alldental utveckla ett antal nya legeringar då man konstaterat en efterfrågan på marknaden. Samtidigt påbörjar man nyrekryteringar för att utöka säljorganisationen i Kina.

AU Holding
AU Holding är ett svenskt guldbolag. Vår ambition är att AU Holding skall vara en koncern som helt eller delvis äger bolag som erbjuder tjänster och produkter inom guldsektorn. Bolagen skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord innehållande guldpartiklar till färdiga produkter.

Alldental
Alldental är verksamt inom dentalbranschen genom både egen produktion och grossisthandel. Bolaget erbjuder sina produkter och tjänster till både grossister och detaljister. Bolagets kärnprodukt är i dagsläget egenproducerade dentala guldlegeringar som säljs till både grossister och detaljister i Europa och Asien.

Svensk Guldplacering
Svensk Guldplacering erbjuder kunder att investera i finguldstackor, dvs. en fysisk vara, som ett alternativ till aktier och andra värdepapper.

Zabaikal Zoloto International Joint Venture (18,87%)

Zabaikal är ett område i Sibirien nära Baikalsjön, och Zoloto betyder guld. Bolaget genomför raffinerings och proberingstjänster för gruvproducenter i närområdet.

- Alldental Deutschland GmbH (10%)

Alldental Deutschland är en grossist som säljer olika produkter till dentaltekniska labb och tandläkarkliniker i Tyskland.

AU Holding AB

För ytterligare information kontakta:
Darius Stenberg, VD
telefon 070-8237206
darius.stenberg@auholding.se

AU Holding: Pressmeddelande den 6 januari 2006