Nordiska Afrikainstitutet

Kina och Indien, Afrikas nya partners

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2008 17:06 CEST


China and India in Africa: New Strategic Encounters, 22-23 september 2008

Kinas och Indiens inmarsch på bred front i Afrika är en av de mest omvälvande förändringarna för kontinenten på flera årtionden. Det är en utveckling som både innebär hot och möjligheter för de afrikanska staterna. Den 22-23 september 2008 sätts detta nya perspektiv under forskningens granskning vid en internationell expertkonferens i Uppsala. Biståndsminister Gunilla Carlsson öppnar konferensen den 22 september och under de följande två dagarna ska ett 30-tal ledande internationella forskare diskutera det nya fenomenet i åtta sessioner. Ett detaljerat program för konferensdagarna finns här.

Bland deltagarna märks den internationellt kände egyptiske ekonomen Samir Amin, som även håller en offentlig föreläsning på konferensens första dag (se nedan).
Lunchseminarium för journalister: Challenges of reporting the new China-India involvment in Africa

Konferensen är sluten för allmänheten, men journalister som vill följa konferensen är välkomna efter föranmälan (antalet medieplatser är dock begränsat). För att skapa mervärde för medierna anordnar institutet ett särskilt lunchseminarium för journalister på konferensens första dag, på temat Challenges of reporting the new China-India Involvement in Africa. Institutets gästforskare He Wenping, chef för Afrikaforskningen vid Kinas samhällsveten-skapliga akademi i Peking, är en av inledarna vid det timslånga seminariet. Anmälan till konferensen och medieseminariet görs här och senast den 18 september 2008.

Offentlig föreläsning med Samir Amin
Den första konferensdagen avslutas med en offentlig föreläsning av den världsberömde egyptiske ekonomen Samir Amin. Föreläsningen hålls på Frälsningsarmén, S:t Persgatan 20 i Uppsala, kl 17.15 - 18.30. Temat för Samir Amins föreläsning är: The New Scramble for Africa: The Roles of China and India.Nordiska Afrikainstitutet är ett centrum för forskning, dokumentation och information om det moderna Afrika i de nordiska länderna. Institutets verksamhet är förlagd till Uppsala i Sverige och är inriktad mot att förse de nordiska länderna med aktuell, kritisk och alternativ forskning och analys om Afrika och mot samarbete mellan afrikanska och nordiska forskare. Som ett nav och en mötesplats i Norden för ett växande fält av forskning och analys strävar institutet efter att göra kunskap om Afrika tillgänglig för forskare, beslutsfattare, medier, studerande och allmänhet. Institutet finansieras gemensamt av de nordiska länderna (Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige).