Elekta AB

Kina ökar tillgång till cancervård med tre Leksell Gamma Knife

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2010 08:50 CET

Elekta har vunnit en upphandling som avser leverans av tre modeller av Leksell Gamma Knife® till sjukhus i Kina, och bidrar på så sätt till att fler cancerpatienter får den behandling de behöver. Avtalet hjälper även Elekta att stärka sin marknadsledande position i Kina.

– Kina vidtar stora och positiva åtgärder för att ge medborgarna ökad tillgång till avancerad medicinsk teknik. Vi är stolta över att få vara en del av det här arbetet genom att leverera avancerad cancervård till fler människor, säger Ian Alexander, chef för Elekta i Asien-Stillahavsområdet.

Inom ramen för kinesiska sjukvårdsministeriets offentliga upphandling av stereotaktiska strålkirurgisystem ska Elekta leverera tre system. Elekta kommer att leverera två Leksell Gamma Knifeâ Perfexion™ och en Leksell Gamma Knife® 4C.

– Vi räknar med att bli det första sjukhus som använder Leksell Gamma Knife Perfexion med programmet Extend™ i klinisk behandling. Vi kommer att kunna hjälpa och behandla våra patienter med en högkvalitativ och verkningsfull lösning som redan är väl beprövad av Elektas kunder världen över. Systemet används inte bara vid olika neurologiska sjukdomar, utan också vid metastaser i hjärnan och halsen, säger professor Jingqi Zhou, chef för strålterapiavdelningen, Zhejiang Universitetssjukhus 1.

Det finns ett stort icke tillgodosett behov av cancervård i Kina, och landet fortsätter att vara en av Elektas snabbast växande marknader. Tidigare i år köpte den kinesiska armén, Folkets befrielsearmé (FBA), flera cancerbehandlingslösningar till sina militärsjukhus från Elekta som ett led i regeringens fortsatta sjukvårdsinvesteringar. I den ordern ingick strålterapisystem samt mjukvara för onkologiinformation och behandlingsplanering.

Exempel på produkter och lösningar som Kina har beställt av Elekta under kalenderåret 2010:

Leksell Gamma Knife®4C och Leksell Gamma Knife® Perfexion™.

Elekta Synergy®, ett system för bildstyrd strålterapi (IGRT) med integrerad teknologi för bildframställning i 3D.

Precise Treatment System™, ett digitalt behandlingssystem med olika energinivåer och exceptionella strålegenskaper för IMRT (intensitetsmodulerad strålbehandling).

MOSAIQ®, Elektas elektroniska journalsystem som är särskilt anpassat för onkologi.

XiO®, en heltäckande behandlingsplaneringsplattform för 3D IMRT som kombinerar de senaste verktygen och de mest solida algoritmerna för doskalkylering.

Focal™, en PC-baserad lösning för distribuerad planering som innehåller en helt integrerad plattform med separata moduler för bildfusionering, framtagning av anatomiska konturer, virtuell simulering och granskning av behandlingsalternativ.

# # #

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Stina Thorman, Vice President Corporate Communications, Elekta AB
Tel: +46 8 587 254 37, +46 70 778 6010, e-post: stina.thorman@elekta.com

Om Elekta
Elekta är ett globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer innovativa kliniska lösningar för behandling av cancer och sjukdomar i hjärnan. Företaget utvecklar sofistikerade behandlingssystem och planeringsmjukvara för strålterapi och strålkirurgi, samt mjukvarusystem som stödjer ett effektivt arbetsflöde i cancervården.

Elektas verksamhet syftar till att förbättra, förlänga och rädda livet för svårt sjuka patienter. Genom att vidga gränserna inom vetenskap och teknologi, kan Elekta erbjuda intelligenta och resurseffektiva lösningar som skapar förtroende hos både vårdgivare och patienter.

Elektas system och kliniska lösningar används idag vid mer än 5 000 sjukhus världen över. Varje dag får cirka 100 000 patienter diagnos, behandling eller uppföljning med stöd av produkter från Elekta.

Elekta har cirka 2 500 medarbetare globalt. Huvudkontoret ligger i Stockholm och företaget är noterat på den Nordiska Börsen med symbolen EKTAb. För mer information om Elekta, se www.elekta.com.