Orsa kommun

Kinaresa med resultat - välkomna till presskonferens

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2009 18:13 CEST

Fem samverkansavtal inom industri, utbildning och turism, värda 2-400 miljoner för Dalarna och Region Siljan på kort sikt, och flera startade förhandlingar inom konkreta projekt. Det var vad Region Siljans delegation hade med sig hem i bagaget från sin resa till den kinesiska staden Zongshang. Ett resultat som är över förväntan.

Kina är inne i en oerhört expansiv fas fortfarande.

- Inget av de projekt som nu öppnats sig för siljansföretagens marknad hade varit åtkomliga utan den här uppställningen från Region Siljan, säger Christer Holm från företaget Netmark.

Projekten är ju alla statliga i Kina och därför krävs det uppbackning från våra offentliga representanter för att öppna dörrarna.

På Kinaresan representerades Region Siljan av Orsas kommunalråd Marie Olsson och kommunchefen Göran Grå.

Vad man tittar mycket på i Kina just nu är områden som miljö- och energi där svenska företag har en bra och bred kunskap. Mer och mer börjar man också titta på tjänstesidan. På produktionssidan är Kina ett effektivt land redan och numer talar man även om välfärd, vilket är ganska nytt för landet.

Mycket konkreta resultat gav resan för ett par företag som återvänder till Kina redan om några veckor för att slutföra förhandlingar.

Ett Siljansföretag har redan fått i uppdrag att skapa en modell för ett miljö- och energisäkert sjukhus i Zongshang. Ett annat företag kommer dessutom att få jobba med hjälpmedel för handikappade inom samma projekt.

Mer detaljer om Kinaresan kommer att presenteras vid en presskonferens i Kommunhuset i Orsa på tisdag kl 15.00

För mer info, kontakta:

Christer Holm på 070-5104869 eller christer@netmark.se

Lennart Ljungemo, VD Region Siljan 0250-55 35 33 eller lennart.ljungemo@regionsiljan.se

För praktiska spörsmål, hur hittar jag dit osv, kontakta Janne Bäckman, informationsansvarig, Orsa kommun, tel 0250-55 21 29 eller janne.backman@orsa.se