FAO

Kinas premiärminister Wen Jiabao får FAO-pris

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2012 16:24 CEST

FAO och Kina undertecknar även avtal om förstärkt samarbete

Under generaldirektör José Graziano da Silvas besök i Peking tilldelades Kinas premiärminister, Wen Jiabao, FAO:s högsta utmärkelse - Agricola medaljen.

FAO vill hedra Wen Jiabaos livslånga engagemang och insatser för att främja tryggad livsmedelsförsörjning och minska fattigdomen i Kina och i världen," det sa Graziano da Silva under prisceremonin där över 150 höga regeringstjänstemän, bonde- och akademirepresentanter deltog.

Premiärministern läste upp ett kinesiskt citat som lyder "Den som inte känner kinesiska bönder, känner inte Kina". Wen Jiabao tillade att utan en modernisering av jordbruket och den kinesiska landsbygden skulle det inte finnas någon modernisering av den nationella ekonomin som helhet.

Wen Jiabao noterade att Kinas spannmålsproduktion har ökat nio år i rad och att den senaste spannmålsskörden var 150 miljoner ton större än under 2003. Enligt honom bidrar dessa framsteg inte enbart till social och ekonomisk utveckling och förbättrar människors liv i Kina, det utgör också ett betydande bidrag till den internationella livsmedelsförsörjningen.

Vidare förklarade han att den huvudsakliga framgångsfaktorn till Kinas jordbruk och landsbygdsutveckling var den reformprocess som inleddes i slutet av 1970-talet. Regeringen har sett till att sätta livsmedelsförsörjning, jordbruk- och landsbygdsutveckling högst upp på dagordningen för den nationella ekonomin.

Graziano da Silva konstaterade också under prisutdelningen hur Kinas ansträngningar att försörja sitt eget folk med mat och utrota extrem fattigdom i landet har en global påverkan.

"Låt mig nämna en siffra som visar på omfattningen av detta bidrag: antalet fattiga i världen minskade från 2,3 miljarder människor 1990 till 1,5 miljarder 2008, en minskning med 34,1 procent. En värld utan Kina skulle inneburit en mycket långsammare utveckling. Antalet fattiga skulle endast ha minskat med omkring 11 procent under samma period ", sade generaldirektören.

Det här är andra gången FAO har gett Agricola medaljen till en kinesisk statsman. Den första gången var till president Jiang Zemin.

FAO och Kina ökar samarbetet

Under Graziano da Silvas första officiella besök till Peking undertecknade FAO och Kina ett avtal för att stärka de gemensamma insatserna för att bekämpa hungern, öka jordbruksproduktionen och förbättra försörjningsmöjligheterna på landsbygden.

Samförståndsavtalet som undertecknats av den kinesiska jordbruksministern Han Changfu och FAO:s generaldirektör José Graziano da Silva, beskriver gemensamma åtgärder och projekt för en femårsperiod.

”Samförståndsavtalet stärker och utvecklar vårt samarbete”, säger Graziano da Silva. ”Med detta avtal bekräftar FAO sitt stöd för kinesisk utveckling. Vidare bekräftar Kina sitt stöd för ett syd-syd samarbete i syfte att stödja ekonomisk och social utveckling för länder i Syd.”

Under sitt möte med Graziano da Silva, sa Jordbruksministern att Kina har upplevt en ökad livsmedelsproduktion nio år i rad som följd av en 53,5 procentig produktivitetstillväxt. Denna tillväxt har möjliggjorts av Kinas framsteg inom vetenskap och teknik. Han tillade att upp emot 55 procent av det kinesiska jordbruket nu är mekaniserat.

Kina har upprättat en fond på 30 miljoner dollar under FAO:s Syd-Syd samarbetsramverk. Landet har redan placerat mer än 900 kinesiska experter i Afrika, Asien, Karibien och i södra Stillahavsregionen för att utbilda lantbrukare, jordbruksrådgivare och lokala institutioner i avancerade jordbruksmetoder under minst två år. Programmet kommer att utvecklas enligt de villkor som finns i avtalet som jordbruksministern och Graziano har skrivit under.

Läs mer: