Kindwalls Bil AB

Kindwalls Bil: Bokslutskommuniké för perioden januari - december 2009

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2010 10:05 CET

(Aktietorget: KWAL B)

Perioden i sammandrag (Koncernen)

* Omsättningen uppgick till 398,1 (596,0) MSEK en minskning med 33 %.
* Rörelseresultatet uppgick till -10,4 (-34,7) MSEK.
* Resultat efter finansiella poster uppgick till -13,8 (-39,4) MSEK.
* Resultat efter skatt uppgick till -9,8 (-41,6) MSEK.
* Nettomarginalen uppgick till -3,5 (-6,6) %.
* Kindwalls har under perioden levererat 1 134 (2 290) nya bilar samt 956 (1 280) begagnade bilar.
* Orderstocken uppgick vid periodens slut till 183 (339) nya bilar.
* Antalet anställda uppgick vid periodens slut till 140 (158) personer.
* Under 2009 har ett nytt affärs- och ekonomisystem implementerats.
* Styrelsen föreslår ingen utdelning för 2009.