Kindwalls Bil AB

Kindwalls Bil: Kindwalls nyemission fulltecknad

Pressmeddelande   •   Dec 29, 2009 11:05 CET

(Aktietorget: KWAL B)

Kindwalls Bil AB (publ) har nyligen avslutat en företrädesemission av 19,2 milj. preferensaktier
genom vilken Bolaget tillförs 9,6 milj. kr.

Sammanlagt tecknades 13 462 965 preferensaktier med stöd av företrädesrätter ( huvudaktieägarens
företrädesrätter inräknade) och 213 925 preferensaktier utan företrädesrätt, totalt 71,2 % av totala
antalet aktier i emissionen. Resterande preferensaktier tecknades av huvudaktieägaren som emis-
sionsgarant. Företrädesemissionen är därmed fulltecknad.
Efter företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet till 9 880 000 kronor, fördelat på 600 000 A-aktier
(10 röster), 9 600 000 B-aktier (1 röst) och 39 200 000 preferensaktier (1 röst)
Aktiekapitalökningen har registrerats av Bolagsverket. Handel i preferensaktier beräknas kunna
påbörjas på Aktietorget omkring den 15 januari 2010.

Barkarby den 29 december 2009
Kindwalls Bil AB (publ)
Styrelsen
För mer information, Göran Atterwall styrelseordförande, 0708-873404