Nyckelhålet på restaurang

Kineserna, snart lika stora och sjuka som amerikanerna

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2010 08:10 CEST

Kinas snabba ekonomiska utveckling ger dem västvärldens folkhälsoproblem. 92 miljoner typ 2 diabetiker idag och 6-10 miljoner nya kineser som når fetmagränsen varje år är skrämmande tillväxtsiffror. En delegation från Shanghai besöker i dagarna Uppsala för att se om ett av våra unika svenska koncept, Nyckelhålet på restaurang kan kopieras i Kina.

Kinas enorma ekonomiska utveckling har lett till att det inte längre är risken för svält utan diabetes och övervikt som är mest oroande ur ett folkhälsoperspektiv. När det gäller övervikt och fetma är skillnaderna stora mellan landsbygd och städer. I hela Kina är siffran på hur många som lider av fetma fortfarande liten, några få procent. Men i vissa storstäder närmar man sig USA:s siffror och 20% har rapporterats lida av fetma. I och med att man får västvärldens folkhälsoproblem tittar man också på våra förebyggande lösningar. ”Det är förstås spännande att kineserna vill lära sig mer om nyckelhålskonceptet, men samtidigt är det en skrämmande folkhälsoutveckling i Kina” säger Ulf Bohman, VD för föreningen Nyckelhålet på restaurang.

Nyckelhålet är Livsmedelsverkets väletablerade varumärke som vi i Sverige sedan 1989 använt för att göra det enklare att välja hälsosamt i livsmedelsbutikerna. 98% av svenskarna känner idag till nyckelhålet och de flesta stöter på det varje dag. 2009 exporterades varumärket nyckelhålet på livsmedel till Norge och Danmark. Nyckelhålet på restaurang, med certifiering av restauranger, är ett förhållandevis färskt koncept som i sin nuvarande form drivits sedan 2009 och där cirka 350 restauranger i dagsläget ingår. Danmark vill också kopiera det svenska konceptet och siktar på att introducera Nyckelhålet på restaurang under 2011. ”Vi står för ett helhetstänkande kring måltiden där smak och hälsa går hand i hand och koncept kan troligen anpassas för många olika kulturer”, säger Ulf Bohman.

Utbytet med Kina sker inom ramen för det svensk-kinesiska forsknings- och utvecklingscenter för hälsa och livsmedel, the Sino-Swedish R&D Centre for Food Safety, Nutrition and Health, som näringsminister Maud Olofsson invigde 2007. Institutet bygger på ett forskningssamarbete mellan Umeå universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet, Lunds universitet och Fudan University i Shanghai.

För mer information kontakta: Ulf Bohman, 0733-460 771, ulf.bohman@nyckelhalsrestaurang.se

Föreningen Nyckelhålet på restaurang är en ideell förening vars uppdrag är att göra det enklare att välja hälsosamt på restaurang. Inom ramen för en frivilligt system certifierar föreningen restauranger.  Certifieringen omfattar utbildning och stöd till restaurangpersonalen, vägledning av matgästen och årlig kvalitetssäkring av restaurangerna.  Föreningen har ett avtal med Livsmedelsverket om hur varumärket Nyckelhålet får användas.