TagMaster

KINESISKA JÄRNVÄGAR AUTOMATISERAR MED HJÄLP AV TAGMASTERS RFID-TEKNIK

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2006 15:28 CET

TagMasters RFID-system automatiserar strömväxling på 100 lok som trafikerar järnvägen i södra Kina.

TagMaster AB meddelar att de mottagit den första volymordern på RFID-system som ska installeras på 100 lok i Kina.

Ordern kommer från Guangdongs järnvägsmyndighet och placerades via TagMasters lokala samarbetspartner FTRD Industry Co. Ltd. i Shenzhen. FTRD är specialiserade på att förse tågindustrin med lösningar för både strömförsörjning och säkerhet.

- Detta är en milstolpe för TagMaster. Att sälja vår utrustning till den kinesiska järnvägsindustrin kommer att få stor betydelse även i pågående förhandlingar med andra kinesiska aktörer. TagMaster stärker i och med detta sin position på den kinesiska marknaden i allmänhet och inom den kinesiska järnvägsindustrin i synnerhet, säger Anders Holmlund, TagMaster AB.

De kinesiska järnvägarna är på väg att förbättras och moderniseras i syfte att öka hastigheten och förbättra säkerheten. TagMasters RFID-system kommer att utgöra kärnan i ett nytt automatiskt system för att växla ström på loken. Systemet ser till så att loket automatiskt skiftar mellan olika strömmatningsstationer som förekommer i zoner längs tåglinjen. Detta medför att lokföraren kan koncentrera sig på att köra tåget, vilket därmed ökar säkerheten.

Idag hanteras övergången mellan zonerna manuellt, flera gånger per sträcka. Detta anses vara ett mycket kritiskt moment då ett misstag kan orsaka omfattande skada på motorerna, vilket leder till att tåget stannar. Trafikstopp på en högtrafikerad sträcka innebär både risk för fysiska skador, dyra reparationer och tidsförluster.

Kina är en enorm marknad med stor potential för RFID-lösningar. TagMaster har länge varit aktiva på den kinesiska marknaden och just denna affär har varit på gång i tre år. Under de senaste två åren har tester av systemet utförts tillsammans med FTRD i Guangdong-regionen.

- Kinesiska myndigheter är mycket grundliga i sina utvärderingar och det är av stor betydelse att vi nu blivit godkända av järnvägsmyndigheten i Guangdong, eftersom det öppnar för fortsatt försäljning till samtliga Kinas elektriska järnvägar, fortsätter Anders Holmlund.

Andra kunder som idag använder TagMasters RFID-system för krävande miljöer är bland andra Londons, Madrids och Hamburgs tunnelbana.

Kista, Stockholm, 21 november 2006

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Holmlund, TagMaster AB
Telefon: 070-313 65 61
E-post: anders.holmlund@tagmaster.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
TagMaster Pressrelease 2006-11-21 (Svenska).pdf
TagMaster Pressrelease 2006-11-21 (English).pdf

Om TagMaster AB
TagMaster är ett svenskt teknikföretag grundat 1994 med huvudkontor i Kista, Stockholm. TagMaster utvecklar och marknadsför avancerad utrustning för radiofrekvensbaserad identifiering (RFID). Tillämpningar för TagMaster-systemet finns bland annat inom passagekontroll av fordon, spårbunden trafik och i logistiktillämpningar. TagMaster exporterar huvudsakligen system till Europa, Asien och Nordamerika via ett globalt nätverk av partners, systemintegratörer och distributörer. TagMaster AB är börsnoterat på First North i Stockholm. www.tagmaster.com


Denna information skickades genom beQuoted Press
Om Du vill ha mer information gå till www.beQuoted.com


beQuoted Press är en service till Dig som är intresserad av finansiell information. Med beQuoted Press underlättas företagens finansiella kommunikation till Dig och till nyhetsbyråer, aktieägare, placeringsrådgivare och andra intressenter på aktiemarknaden.

Vi hoppas att Du uppskattar denna service.