Länsstyrelsen i Uppsala län

Kinesiskt besök på hög nivå: Viceguvernör från Länsstyrelsens vänregion besöker Uppsala

Pressmeddelande   •   Jun 16, 2011 10:19 CEST

Viceguvernör Mao Guanglie från Zhejiangprovinsen besöker onsdagen den 22 juni Länsstyrelsen och Uppsala. I besöket deltar även en företagsdelegation.

Den officiella delegationen består förutom viceguvernören av en rad chefer på hög nivå inom främst Telecombranschen. Den besöker förutom Sverige (Uppsala och Stockholm) även Finland och Danmark.

Syftet med besöket i Uppsala är diskussioner om fortsatt samarbete med Länsstyrelsen samt en planerad företagsdelegation från Uppsala till Kina.  Kineserna är också intresserade av samarbete inom s.k. ”Smart City”-området, dvs. användandet av avancerad teknik inom hälsovård och transport.

Zhejiangprovinsen med Hangzhou som regionhuvudstad ligger i östra delen av Kina, mitt emellan Shanghai och Hongkong och är s.k. vänregion med Uppsala län. Regionen har över 50 miljoner innevånare och känd för sin entreprenörsanda. Här finns bland annat huvudkontor för Volvos huvudägare Geely.

-       Zhejiangprovinsen tillhör Kinas absolut mest expansiva regioner med en mycket stark tillväxt. Här finns en stor potentiell marknad för svenska företag. Länsstyrelsen är en viktig dörröppnare för alla uppländska företag som är villiga att ta den chansen, säger landshövding Peter Egardt i en kommentar om betydelsen av onsdagens besök.

-       Från länsstyrelsens sida kan vi förutom förmedling av affärskontakter även hjälpa till med exempelvis utbildning i offentlig förvaltningskunskap och demokratifrågor.

Landshövdingen i Uppsala undertecknade år 2000 samarbetsavtalet med guvernören i Zhejiang.  Parterna förbinder sig i detta avtal att verka för utökade kontakter och samarbete inom miljö, IT, åldringsvård, kultur och sport.

Samtidigt som Uppsala län slöt vänregionsavtal med Zhejiang tecknade Stockholms Handelskammare ett samarbetsavtal med sin kinesiska motsvarighet i provinsen. Avtalet undertecknades av chefen för Handelskammarens Uppsalakontor.

Möjlighet till intervju med viceguvernören från Zhejiang samt landshövding Peter Egardt under onsdagens besök finns, kontakta:

Landshövding Peter Egardt, tfn 018-19 53 08
Kanslichef Peter Huotila, tfn 018-19 53 54, 070-558 99 69
Martin Brozek, Internationell sekreterare, tfn 018-19 52 13, 070-530 50 01