Investment AB Kinnevik

Kinnevik: Delårsrapport 2006 1 januari - 31 mars

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2006 13:14 CEST

Marknadsvärdet på koncernens innehav av börsnoterade värdepapper ökade under det första kvartalet med 28% motsvarande 7.103 Mkr och uppgick per 31 mars 2006 till 32.793 Mkr.
Resultat efter skatt, inklusive förändring i verkligt värde av finansiella tillgångar och resultat från avvecklad verksamhet, uppgick för årets första kvartal till 7.353 (-463) Mkr.
Resultat per aktie från kvarvarande verksamhet uppgick till 27,88 (-1,83) kronor.
Korsnäs Industris intäkter ökade med 14% till 1.049 Mkr och rörelseresultatet förbättrades med 36% till 163 Mkr.
Koncernens totala intäkter uppgick till 1.245 (1.117) Mkr och rörelseresultatet var 140 (122) Mkr.
Lovande nysatsningar inom jordbruk och förnyelsebar energi där Kinnevik ser en betydande potential för framtida värdetillväxt.
Den 13 mars meddelades att styrelsen beslutat att utse Mia Brunell till VD tillika koncernchef för Kinnevik från och med den 1 augusti 2006. Mia efterträder Vigo Carlund, som går i pension efter 37 år i Kinnevik, varav sju år som VD och koncernchef.