Investment AB Kinnevik

Kinnevik ökar ägandet i Transcom

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2003 12:31 CEST

Industriförvaltnings AB Kinnevik ("Kinnevik") tillkännagav idag att man har förvärvat 1.000.000 A-aktier i Transcom World Wide S.A. ("Transcom") i en riktad nyemission till kurs 18,80 kronor. Efter affären äger Kinnevik 4.232.697 A- och 2.179.002 B-aktier i Transcom, motsvarande 11,7 procent av rösterna och 9,1 procent av kapitalet.

Bakgrunden till transaktionen är att Transcoms existerande optionsprogram är utställt i B-aktier. Utnyttjandet av optionsprogrammet innebär att antalet B-aktier, innan nyemissionen, överstiger antalet A- aktier, vilket inte är tillåtet enligt Luxemburgsk lag.

För ytterligare information kontakta:

Vigo Carlund, VD, Industriförvaltnings AB Kinnevik
tel: +46 8 562 000 00
Henrik Persson, investerar & pressfrågor
tel: +44 207 321 5010

Industriförvaltnings AB Kinnevik grundades 1936 som ett investmentbolag. Bolagets syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom ökning av aktiernas värde. Verksamheten består i att långsiktigt utveckla rörelsedrivande företag som till exempel jordbruksverksamhet inom Mellersta Sveriges Lantbruks AB och skogs- och pappersverksamhet inom Korsnäs AB samt förvalta en aktieportfölj bestående av långsiktiga investeringar i ett mindre antal noterade bolag så som Tele2 AB, Modern Times Group MTG AB, Millicom International Cellular S.A., Metro International S.A., Transcom WorldWide S.A. and Invik & Co. AB. Kinnevik söker att genom ett aktivt arbete verka inom företagens styrelser..

Kinneviks A- och B-aktier är noterade på Stockholmsbörsens A-lista.