Playing for Change

Kinnevik satsar på lek - utmanar sociala entreprenörer!

Pressmeddelande   •   Jan 11, 2010 16:25 CET

Denna vecka inleds Playing for Change, en utmaning till innovativa socialaentreprenörer som vill arbeta för en bättre värld – och få lön för det. Kreativanytänkare från hela landet uppmanas att komma in med idéer som bidrar till attfrämja barns och ungas rätt till lek. De åtta bästa kommer att få ett till tre års lönoch professionell coachning av några av Kinnevik-bolagens bästa medarbetare.

Playing for Change är ett samarbete mellan Kinnevik, Korsnäs, Metro, MTG, Tele2,Transcom och Hugo Stenbecks Stiftelse. Det är första gången någonsin som bolagen iKinnevikgruppen genomför en gemensam satsning av detta slag. Och målsättningen ärhögt satt – att genom entreprenörskap och affärstänkande bidra till ett bättre samhälle.

– Rätten att leka är en nyckel till framtiden, och det gäller både här i Sverige och i defattigaste delarna av världen. Samtidigt hotas den rätten varje dag, oavsett om det handlarom mobbning, frånvarande föräldrar, sociala problem eller något annat. Tillsammans med Sveriges bästa sociala entreprenörer vill vi skapa bättre förutsättningar för barn och unga att växa upp till självständiga och kreativa världsmedborgare, säger Sara Damber,verksamhetschef Hugo Stenbecks Stiftelse.

Fram till den 28 februari kan alla som vill anta utmaningen anmäla sig påplayingforchange.se. Kravet är att man har en idé om hur man kan bidra till ett bättresamhälle genom att främja barns och ungas rätt och möjligheter till lekande. Den 29 marsväljs åtta entreprenörer ut. Dessa kommer under ett till tre år att få heltidslön,professionell rådgivning och stöd enligt en särskild inkubator-modell för att förverkligasina idéer.

– Vi har alla varit barn och vet hur viktigt det är att stimulera till att våga. För oss påKinnevik handlar det här projektet om ett långsiktigt sätt att se på entreprenörskap ochvår omgivning. Det är viktigt för organisationer att komma ur sina låsta normer för attöka kreativiteten, säger Mia Brunell Livfors, vd Kinnevik.

För ytterligare information:Sara Damber, verksamhetschef Hugo Stenbecks Stiftelse, 070-762 00 28 sara.damber@kinnevik.se www.playingforchange.se

Playing for Change är en utmaning till innovativa sociala entreprenörer som vill arbeta för barnsoch ungas rätt till lek - och få lön för det. Utmaningen leds av Sara Damber, själv socialentreprenör som för 13 år sedan grundade Stiftelsen Friends.