Investment AB Kinnevik

Kinnevik tecknar nyemission i Viking Telecom

Pressmeddelande   •   Maj 04, 2004 14:42 CEST

Industriförvaltnings AB Kinnevik (”Kinnevik”) tillkännagav idag att man har ökat sitt ägande i Viking Telecom till 29,3 procent av röster och kapital, från tidigare 23,6 procent, genom att förvärva 2.380.952 nyemitterade aktier för 10 miljoner kronor. Kinneviks ägande efter full utspädning, inklusive samtliga utestående konvertibler och optionsprogram, uppgår efter nyemissionen till 27,6 procent av röster och kapital.


För ytterligare information besök www.kinnevik.se eller kontakta:

Vigo Carlund, VD, Industriförvaltnings AB Kinnevik
tel: +46 8 562 000 00

Henrik Persson, investerar & pressfrågor
tel: +44 207 321 5010

Industriförvaltnings AB Kinnevik grundades 1936 som ett investmentbolag. Bolagets syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom ökning av aktiernas värde. Verksamheten består i att långsiktigt utveckla rörelsedrivande företag som till exempel jordbruksverksamhet inom Mellersta Sveriges Lantbruks AB och tillverkning av kartong och papper inom Korsnäs AB samt förvalta en aktieportfölj bestående av långsiktiga investeringar i ett mindre antal noterade bolag så som Tele2 AB, Modern Times Group MTG AB, Millicom International Cellular S.A., Metro International S.A., Transcom WorldWide S.A. and Invik & Co. AB. Kinnevik söker att genom ett aktivt arbete verka inom företagens styrelser.
Kinneviks A- och B-aktier är noterade på Stockholmsbörsens A-lista.