Universitetssjukhuset Örebro

KIRUB-dagarna 2018 i Örebro

Pressmeddelande   •   Maj 15, 2018 12:04 CEST

Kan datorer ställa bättre diagnoser än levande doktorer? Och hur ska vi som arbetar inom dagens sjukvård lösa svårigheter med bristande bemanning och vårdplatser? Det är några programpunkter som kommer att diskuteras när föreningen KIRUB* – kirurger under utbildning - håller möte i Örebro tillsammans med Kirurgiska kliniken i Region Örebro län.

- Sjukvården genomgår även ständig förändring. Det medför att dagens kirurger under utbildning måste förbereda sig för helt nya arbetssätt med både digitalisering, nivåstrukturering och hur den artificiella intelligensen kan komma att förändra den medicinska och kirurgiska vardagen, säger Souheil Reda, ST-läkare vid kirurgiska kliniken på Universitetssjukhuset Örebro. Vi har därför valt temat: Kirurgisk utbildning, dåtid –nutid och framtid.

- Vi har lyckats få ett mycket bra program som lockat många unga kirurger, mycket tack vare konsultation samt stor hjälp av vår professor Göran Wallin. De båda professorerna Bertil Hamberger och Rune Sjödahl har båda varit ordförande i Svensk Kirurgisk Förening och de kommer att ge sin bild av tidigare utbildning och arbetsförhållanden för unga kirurger, berättar Souheil Reda.

Kan datorer ställa bättre diagnoser än levande doktorer?

IBM deltar i mötet och de har utvecklat datorn Watson som kanske redan idag kan ställa diagnoser bättre än levande doktorer. Detta har redan kommit in i den praktiska vardagen och Max Gordon kommer att berätta hur ortopediska röntgenbilder kan tolkas och besvaras av en dator utan att en röntgenläkare utför själva granskningen.

På samma sätt kommer framtidens mikroskopiska analyser av bortopererade preparat att kunna granskas av en programmerad dator. Om detta är ett troligt scenario kommer Christoffer Juhlin att föreläsa på detta möte.

Anders Ekholm är en av vår tids mest uppmärksammade debattörer inom sjukvården och han kommer att berätta för oss vad vi förväntas göra och likaså vad vi absolut inte skall lägga vår tid på.

Framtidens sjukvård och arbetssituation

Hur tror, hoppas och önskar de unga kirurgerna att vår kommande sjukvård och arbetssituation skall se ut? Detta kommer att belysas i ett symposium där man har bjudit in flera av dagens viktigaste företrädare för sjukvården.

  • Anna Nergårdh, av regeringen utsedd till särskild utredare i arbetet med en förändring av sjukvården.
  • Heidi Stensmyren, förbundsordförande för Sveriges Läkarförbund.
  • Hans Hjelmqvist, Professor vid Örebro Universitet och ledamot i Svenska Läkaresällskapets utbildningsdelegation.
  • Jens Schollin, Professor i pediatrik och rektor vid Örebro Universitet 2008 - 2016. Under Jens period som rektor startade Läkarutbildningen vid Örebro Universitet.
  • Claes Jönsson, nuvarande ordförande Svensk Kirurgisk Förening.

Media hälsas mycket välkomna att ta del av vårt möte, presentationer och diskussion.

Tid: KIRUB-dagarna pågår 16-18 maj.

Plats: Elite Stora Hotellet på Drottninggatan 1 i Örebro.

* KIRUB – Kirurger under Utbildning - är Svensk Kirurgisk Förenings delförening för kirurger under utbildning och som ännu ej erhållit specialistkompetens i kirurgi.

För mer information kontakta Åsa Strandberg, kirurgiska kliniken
Telefon: 019-602 12 45
för kontakt direkt med :

Göran Wallin, överläkare och professor
Kirurgiska kliniken,  Universitetssjukhuset Örebro
E-post: goran.wallin@regionorebrolan.se

Souheil Reda, ST-läkare
Kirurgiska kliniken,  Universitetssjukhuset Örebro
E-post: souheil_88@hotmail.com

Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) erbjuder våra patienter en modern och tillgänglig sjukvård på bästa möjliga vetenskapliga grund. USÖ har ca 550 vårdplatser och är ett av landets sju universitetssjukhus. Det är också en av länets största arbetsplatser med mer än 3 500 anställda.

Högspecialiserad vård bedrivs på de flesta av våra kliniker, men är särskilt framgångsrik inom hjärtsjukvård, cancersjukvård och ögonsjukvård. Inom dessa områden behandlas patienter från stora delar av Sverige.