Trafikverket

Kiruna ny järnväg – bygget bakom berget

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2010 10:23 CET

Välkommen till Kiruna, onsdag 10 november. Trafikverket och LKAB visar upp hur långt man kommit med bygget av ny järnväg.

Bygget av en ny järnväg är en del av samhällsomvandlingen och en förutsättning för att gruvbrytningen ska kunna fortgå.

Arbetet med den nya järnvägen pågår nu för fullt och härmed hälsar vi er välkomna till Kiruna den 10 november 2010, kl. 10.00, för en presentation kring projektet samt en rundtur i området. Möjlighet till fotografering och filmning kommer att ges.

Samling sker i receptionen hos LKAB.

Vi kommer att hålla på cirka kl. 10.00 – 13.30. Dagen avslutas med en frågestund.

Arbetet med den nya järnvägen startade hösten 2009 med markarbeten i området och järnvägen ska vara färdig i oktober 2012. Totalt ska 18 km järnväg och nio broar byggas. LKAB bygger också om en damm för att järnvägen ska komma fram. Färdigt i dagsläget är den nya omformarstationen, ett teknikhus, ny infart för tung trafik till LKAB samt en planfri viltpassage.

Medverkande under dagen är:

Arnold Vonkavaara, Björn Töyrä, Mats Johansson, Ingemar Larsson och Roger Wikström, Trafikverket.

Mikael Westerlund,  Jan Lundgren, Thomas Nordmark, LKAB

Mer information om Kiruna Ny Järnväg och samhällsomvandlingen:

www.trafikverket.se/kiruna

www.lkabframtid.com

 

Mer information om pressträffen lämnas av:

Lina Näsström, Trafikverket, tel. 072-742 81 67, e-post: lina.nasstrom@trafikverket.se

Trafikverket presstjänst: 0771-31 15 00

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar även för byggande samt drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket tog den 1 april 2010 över de verksamheter som tidigare fanns inom Banverket och Vägverket. Samtidigt avvecklades Banverket, Vägverket och SIKA.