Proline AB

Kirunabostäder väljer Proline i Luleå för reliningprojekt som inte stör de boende

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2010 06:13 CET

Proline AB, med distriktskontor i Luleå och huvudkontor i Sollentuna, har fått i uppdrag av Kiruna-bostäder att utföra relining av ett stort antal lägenheter. Det stamrenoveringsprojekt som Kirunabostäder nyligen inlett och som sträcker sig över flera år omfattar sexton hus med totalt cirka 260 lägenheter. Avsevärt lägre kostnader jämfört med traditionellt stambyte samt minimala störningar för de boende var två viktiga skäl för valet av relining som renoveringsmetod.

Relining innebär att exempelvis gamla avloppsstammar blir som nya genom att ett nytt rör gjuts inuti det gamla. Proline är idag marknadsledande inom relining med sin egenutvecklade teknik, Proline-metoden, där arbetet utförs i flera steg. Först sker en rensning av de gamla rören med roterande specialverktyg, därefter torkas rören före en videoinspektion och slutligen gjuts det nya röret i flera steg med polyesterplast.

Den stora fördelen för de boende är att de inte behöver flytta från sin lägenhet under arbetets gång. De behöver inte ens flytta undan sina möbler, mycket mindre täcka dem för att slippa det damm som annars uppstår vid traditionell stambyten med omfattande rivningsarbeten.  Relining av en lägenheter kan också ske under en dag eller två, vilket kan jämföras med fyra till sex veckor för ett traditionellt stambyte.

Frigör kapital för andra renoveringsprojekt

Fördelarna för de boende, men också kostnadsaspekten, var viktigt för Kirunabostäders val av relining som metod och Proline som reliningpartner för en första fas av stamrenoveringsprojektet.

-          Vi har en väldigt hög uthyrningsgrad och det gör att vi inte har tillgång till de ersättningslägenheter vi skulle behöva vid ett traditionellt stambyte. De främsta skälen för valet av relining är dock att metoden inte stör de boende, samt kostnadsfördelarna som gör att vi kan fördela underhållspengarna till andra prioriterade underhållsprojekt, säger Robert Edlert som är projektledare hos Kirunabostäder.

Under den senaste 5-årsperioden är det fler än 80 kommuner, vara ett stort antal kommunala bostadsbolag, som valt Proline-metoden för både små och stora reliningprojekt. Proline har 10 distriktskontor runt om i landet varav ett i Luleå.

Per Cedergren som är regionchef för Proline Norr ser uppdraget för Kirunabostäder  som betydelsefullt, och han ser stora möjligheter till fler uppdrag inom fler av regionens kommuner.

-          Min uppfattning är att relining som metod under senare år har etablerats som ett mycket intressant alternativ inom både den kommunala och privata bostadssektorn. Detta intresse tror jag också kommer att växa ännu mer i takt med att renoveringarna i 60-talets miljonprogram tar fart på allvar. Proline har idag nått en sådan storlek  som företag och marknadsledare att vi har resurserna att svara upp även mot en kraftigt ökad efterfrågan.

 

För mer information kontakta:

Per Cedergren, regionchef, Proline Norr, tel  070-261 63 61, per.cedergren@proline.se

Nina Granzell, informationschef, Proline AB, tel 08-594 774 59, nina.granzell@proline.se

Fakta om Proline AB

Proline AB har över 200 anställda och är rikstäckande med distriktskontor på 10 orter i Sverige - från Luleå ned till Malmö. Omsättningen för 2009 uppgick till drygt 215 Mkr. Sedan Proline AB startade verksamheten 1994 har företaget utfört relining i mer än 50 000 lägenheter, och successivt har ett flertal dotterbolag etablerats utomlands. Proline och Proline-metoden finns idag representerat  även i Norge, Finland, Danmark, Island och Spanien. Proline ägs av Lifco AB. Lifcokoncernen, som helt ägs av Carl Bennet, är en industriell grupp som omsätter 510 miljoner Euro och har 2 300 medarbetare i 20 länder.

Proline AB - Nya stammar utan stambyte