Helhetshälsa

Kisel - för bindväv och växternas metabolism

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2011 07:00 CET

Kisel är ett ämne som är viktigt för växternas metabolism och för människans bindväv. Kisel är ett halvmetalliskt grundämne med den kemiska beteckningen Si. Kisel som mineral, förekommer inte i fri form i naturen utan som kiseloxid. Kisel påminner om kol men dess atom är märkbart större än kolatomerna vilket minskar förmågan att bilda samma mängd föreningar som hos kol. 

Helhetshälsas kisel är baserat på kiseldioxid, med en kapsel av cellulosa. Rekommenderad dos per dag är 1 kapsel.

Läs mer: www.helhetshalsa.se