Länsförsäkringar

Kista Galleria gör polisanmälan

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2003 08:39 CEST

Kista Galleria KB har idag begärt prövning av om brott har begåtts i samband med uthyrning av lokaler. En anmälan har överlämnats till överåklagare Christer van der Kwast vid Riksenheten mot korruption. Bakgrunden till polisanmälan är uppgifter om att butiks- och restaurangägare betalat pengar till mellanhänder för att få hyra lokaler i Stockholm, bland annat i Kista Galleria. Kista Galleria har anlitat en konsult för att hyra ut lokalerna.

Kista Galleria anlitade i juni Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för att utföra en större genomgång av ett antal hyreskontrakt. Samtidigt har en säkerhetskonsult vid Svensk Handel utrett om hyresgäster betalat konsultarvode som ersättning för sitt hyreskontrakt. Dessa utredningar har överlämnats till åklagaren.

– Det är beklagligt om hyresgäster har utnyttjats och betalat pengar för att teckna hyreskontrakt. Några konsultarvoden har aldrig vare sig begärts av Kista Galleria eller inbetalats till Kista Galleria, säger Per-Arne Rudbert, VD Humlegården Fastigheter.

Kista Galleria ägs till lika delar av Länsförsäkringar Liv och IBI Real Estate, Tyskland. Humlegården Fastigheter ingår i länsförsäkringsgruppen och förvaltar bland annat Länsförsäkringar Livs fastigheter.

För ytterligare information, kontakta:
Per-Arne Rudbert,
VD Humlegården Fastigheter 08-678 92 00
per-arne.rudbert@humlegarden.se 070-590 15 54

Mikael Östlund, 08-588 418 50
Informationschef Länsförsäkringar
mikael.ostlund@lansforsakringar.se