Kista Science City AB

Kista Science City och Acreo medverkar vid årets Laser Optics-konferens i Berlin

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2010 07:00 CET

Pressmeddelande

Kista Science City och Acreo deltar den 22-24 mars i Laser Optics i Berlin för att stärka samverkan och nätverkandet mellan regionala aktörer inom de högteknologiska forsknings- och tillväxtområdena biovetenskap, ICT (IKT), fotonik samt mikro- och nanoteknik.

Medverkan sker inom ramen för BaSIC, Baltic Sea Innovation Network Centres, ett EU-projekt under Baltic Sea Region Programme - Baltic Metroplises (BaltMet), där Kista Science City samarbetar med andra ledande kluster och science & technology parks i alla huvudstäder kring Östersjön inkl. Berlin, Warszawa, Oslo och St Petersburg.

Under konferensen hålls bland annat ett klusterseminarium där klusterchefer, projektledare och andra aktörer inom sektorerna fotonik, mikro-och nanoteknik deltar för att hitta samarbetsformer kring strukturer för regional samverkan och vetenskap. Björn Hansson vid Fiber Photonicsgruppen på forskningsinstitutet Acreo i Kista belyser bland annat ämnet tillämpad forskning och tillväxtföretag i sitt anförande "Photonics in Stockholm".

Ledande mötesplats
Laser Optics i Berlin har profilerat sig som en av de mest framgångsrika mötesplatserna i Europa för världens ledande beslutsfattare, forskare och internationella experter i laseroptikbranschen. Välkända experter kommer under konferensen att presentera aktuella trender.

- Det är viktigt att gå från nätverkskonstellationer till konkret och praktisk nytta, säger Claudia Hakanen, projektledare på Kista Science City för BaSIC. Regionalt och överregionalt samarbete ska bära frukt, och resultera i konkreta affärer eller projekt och att delta vid den här typen av konferenser - för, av, och med fackfolk är helt rätt, avslutar hon.

Internationell prägel

På årets Laser Optic Berlin deltar, förutom de nordiska länderna Danmark, Finland, Norge och Sverige och de baltiska staterna Estland, Litauen och Lettland även utställare från Frankrike, Nederländerna, Österrike, Polen, Ryssland, Tyskland och Schweiz. Det ökade intresset för konferensen är ett direkt resultat av samarbetet med BaSIC.

Om konferensen
Laser Optic Berlin arrangeras av Messe Berlin i samarbete med TSB Innovation Berlin GmbH, Max Born-Institutet, OpTecBB, Wista GmbH och Laser Association Berlin-Brandenburg
http://www.laser-optics-berlin.de

Om Kista Science City och BaSIC

Kista Science City är norra Europas ledande tillväxtregion inom ICT och en av de regionala parterna i BaSIC-projektet - ett nätverk vars syfte är att skapa sammanhang för snabbt växande små och medelstora företag från hela Östersjöregionen, med stöd från pålitliga nätverk av ledande science parks och kluster.
http://www.kista.com
http://eu.baltic.net
http://basic-net.eu

Om Acreo
Acreo arbetar med forskning, utveckling och produktion inom elektronik, optik och kommunikationsteknik inom hela kedjan från design och simulering till processning och tillverkning. Acreo ingår i Swedish ICT Research AB.
http://www.acreo.se

För mer information:
Claudia Hakanen
claudia.hakanen@kista.com
+46 (0)70774 57 13

Åke Lindström
Ake.Lindstrom@kista.com
+46 (0)705851574

Presskontakt:
Annica Englund
annica.englund@kista.com
+46 (0)707-71 92 04

KSC AB är din lokala näringslivskontakt. Vår uppgift är att förbättra företagens villkor och skapa tillväxt genom att underlätta samverkan mellan näringsliv, utbildning och offentlig förvaltning i Kista Science City. Det gör vi dels genom ett starkt stöd till innovation och nya tillväxtföretag. Men även genom internationell marknadsföring av och information om Kista Science Citys fördelar, företag och världsledande position. Inom KSC AB samordnas de nätverk och projekt som utgör motorn i Kista Science Citys ekosystem för tillväxt. Dessutom arrangeras ett flertal årligt återkommande evenemang och mötesplatser för industrin, akademin och forskningen.