Kiwok Nordic AB (publ)

Kiwok publicerar årsredovisning och övriga dokument inför årsstämman 2019-06-26

Pressmeddelande   •   Jun 20, 2019 12:37 CEST

Publicering av årsredovisning och övriga dokument inför årsstämman kl. 16:00 den 26/6 2019 på Wennergren Center.

Stockholm 2019-06-20

För ytterligare information kontakta

Anders Björlin telefon 070-645 55 73 eller besök bolagets hemsida www.kiwok.se

Kiwok är ett medicinsk tekniskt företag verksamt inom mHealth (mobil hälsa). Företaget har utvecklat BodyKom, en global tjänst för digital distansövervakning av patienters hälsotillstånd, Remote Patient Monitoring (RPM), som effektiviserar patientövervakningen via mobil och digital dataöverföring samt beslutsstöd. Kiwok har beviljats metodpatent i USA, Kanada och Sydkorea.