KK-stiftelsen

KK-stiftelsen i mångmiljonsatsning för innovation

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2010 14:35 CEST

KK-stiftelsen avsätter över 100 miljoner kronor för att svenska företag ska kompetensutvecklas på landets nya universitet och högskolor.
- Utbildningarna syftar till att stärka kunskapsintensiv innovation och skapa tillväxt i näringslivet, säger KK-stiftelsens vd Madelene Sandström.

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, KK-stiftelsen, ger nu möjlighet för Sveriges nya lärosäten att tillsammans med näringslivet skapa utbildningar på avancerad nivå där starka forskningsmiljöer matchar kompetensbehoven hos företagen. Detta genom utlysningen ”Expertkompetens för Innovation” som nu har presenterats för bland annat forskningssamordnare och branschorganisationer.

- Företagens intresse och ambition när det gäller kompetensutveckling är stor, säger Madelene Sandström, vd för KK-stiftelsen. Men deras behov tillgodoses inte inom ramen för de högre utbildningarna. Därför skapar vi nu denna genväg till kompetens- och innovationsutveckling, som i sin tur stärker Sveriges konkurrenskraft.

Flera av Sveriges genom tiderna mest framgångsrika exportföretag, såsom Delaval, SKF, Tetra Pak och Ericsson, bygger på innovationer sprungna ur kunskap och kompetens, där personer med olika perspektiv och erfarenheter möts och samverkar.

- KK-stiftelsen har alltid stött forskning och kompetensutveckling som görs i djup samverkan mellan högskolor och företag, säger Madelene Sandström. Vi vet att detta leder till nya produkter och applikationer, processförbättringar och ny kunskap och kompetens, och har stor betydelse för näringslivets förnyelse, konkurrenskraft och sysselsättning. Denna utlysning är ett viktigt led i vårt arbete för detta.

Programmet ”Expertkompetens för Innovation” kommer att genomföras i två steg. I det första steget finns möjlighet för de nya lärosätena att söka medel till att kartlägga behov och utarbeta detaljerade planer för utveckling av utbildningar på avancerad nivå i samarbete med forskningsinstitut och branschorganisationer eller motsvarande.

- Utbildningarna som utvecklas ska vara flexibla till format och innehåll, och baseras på näringslivets och lärosätenas behov och förutsättningar, säger Madelene Sandström.

I steg två fungerar planerna som underlag för beslut om stöd till att utveckla och genomföra utbildningarna. Alla Sveriges nya lärosäten med examensrättigheter på mastersnivå inom det föreslagna kompetensområdet är välkomna att söka.

- Men ansökan måste koordineras med näringslivet på sådant sätt att flera företag eller branschorganisationer finns med i projektgruppen.

KK-stiftelsen erbjuder upp till 1,5 miljoner kronor i finansiering för varje projekt i steg ett. Sista ansökningsdag är den 15 december i år. Hela satsningen beräknas omsätta över 100 miljoner kronor för KK-stiftelsens del.

- Det här är en unik möjlighet för företag att kompetensutvecklas och få betydligt bättre förutsättningar för att skapa innovationer, säger Madelene Sandström.

För mer information, kontakta:
Olle Vogel, programansvarig. olle.vogel@kks.se, 08-56 64 81 52

Ulf Hall, kommunikationschef. ulf.hall@kks.se, 08-56 64 81 33

KK-stiftelsen, högskolornas forskningsfinansiär, finansierar framför allt forskning vid Sveriges nya högskolor och universitet, när den sker i samverkan med näringslivet. Stiftelsen verkar bland annat för att lärosätena ska bygga internationellt konkurrenskraftiga forskningsmiljöer, arbeta långsiktigt kring strategisk profilering och öka samarbetet mellan akademi, näringsliv och institut. KK-stiftelsen har sedan starten 1994 satsat cirka 7 miljarder kronor i över 2.000 projekt.