KK-stiftelsen

KK-stiftelsens doktorander stärker konkurrenskraften

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2007 11:21 CET

Svenskt näringsliv står inför utmaningen att stärka konkurrensförmågan i en internationell kunskapsekonomi. KK-stiftelsens program för småföretags- och institutsdoktorander har varit en konkret insats för näringslivets genom att stimulera kunskapsutbytet mellan universitet, högskolor och näringsliv.

Det visar den utvärdering Sweco Eurofutures gjort av KK-stiftelsens satsning på ett 60-tal småföretags- och institutsdoktorander i ett 35-tal företag och tio industriforskningsinstitut.

– Det är oerhört viktigt att ta fram metoder som förbättrar kunskapsöverföringen mellan näringsliv, universitet, institut och högskola. KK-stiftelsens doktorander har i högsta grad bidragit till förståelsen för processer och strukturer som bäddar för konkreta resultat i företagen, säger Carola Holmér, programansvarig för master- och forskarutbildningar på KK-stiftelsen.

Utvärderarna framhåller att KK-stiftelsens satsning direkt resulterat i att företagen och instituten fått möjlighet att utveckla ny kunskap och nya kontakter som leder till nya produkter och tjänster. Doktoranderna har indirekt stärkt företagens och institutens konkurrenskraft och använts som argument i marknadsföringen.

I företaget Elektronisk Mekanik AB i Västerås, som producerar kretskort för industrin, kunde man utvidga sin verksamhet och inrikta sig på utveckling och tillverkning av medicinska produkter genom sin småföretagsdoktorand och Mälardalens högskola.

I ett annat företag, Sakab AB i Kumla, har doktoranden i sina forskarstudier undersökt avskiljningen av kvicksilver och kartlagt absorptionsförloppet för dioxiner i Sakabs sista rökgasreningssteg – ett arbete som gett ökad kapacitet och effektivitet i företagets verksamhet.

KK-stiftelsens satsning har inneburit nya affärsrelationer. Den har lett till ett fördjupat samarbete mellan företag, institut och de aktuella lärosätena som annars inte skulle varit möjligt. Satsningen har också öppnat upp de mindre företagen för andra studenter som vill göra sina examensarbeten.

Forskarutbildningen är ett flerårigt åtagande där doktorandens lönekostnad delas mellan KK-stiftelsen och företaget eller institutet. Doktoranden är anställd på företaget eller institutet samtidigt som han eller hon bedriver sin utbildning vid en högskola. Doktoranden har en dubbel uppgift: Att tillföra ett företags- och institutsperspektiv till forskningen och att ge företagen och instituten tillgång till kunskap och kontakter från den akademiska världen.

För ytterligare upplysningar
Carola Holmér, programansvarig på KK-stiftelsen, 08-56 64 81 27, 0733-47 81 27.


KK-stiftelsen arbetar för att stärka Sveriges konkurrenskraft. Vi stödjer forskning vid landets nya universitet och högskolor, kompetensutveckling för näringslivet och IT i skola, utbildning och hälso- och sjukvård.