Lafa, Stockholms läns landsting

Klamydiamåndagen den 15 september

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2008 14:35 CEST


Lafa – Enheten för sexualitet och hälsa
Stockholms läns landsting

Måndagen den 15 september är det dags för årets Klamydiamåndag. En dag då alla som glömt att använda kondom kan testa sig utan att boka tid. Det är sjätte året i rad som Stockholms läns landsting genomför denna stora och viktiga insatts för att nå ut till så många som möjligt med information om klamydia och för att öka tillgängligheten för testning. I år erbjuder 106 mottagningar drop-in testning över hela länet. Behovet av utökad testning är stort om man tittar på statistiken som visar att nära 5000 nya fall av klamydia har rapporterats in för Stockholms län under första halvåret.

Under sommaren har människor sex oftare och ibland med flera olika partner. Många använder inte kondom, vilket gör att en dag som Klamydiamåndagen blir extra viktig för att fånga upp så många nya fall av klamydia som möjligt. Förra året testade sig 1480 personer varav 8 procent var positiva. Majoriteten av de som testade sig var kvinnor och i år hoppas vi att fler män ska ta chansen. Alla som testar sig erbjuds gratis kondomer.

Det lömska med klamydia är att de flesta som drabbas inte får några som helst symtom, man kan vara smittad utan att veta om det själv och på så sätt även sprida klamydian vidare till nya partner. Klamydia är vanligast förekommande i åldrarna 15 till 29 år.

Klamydia är betraktad som en allmänfarlig sjukdom och lyder därför under Smittskyddslagen. Klamydiainfektionen orsakas av en bakterie som smittar genom samlag. En obehandlad klamydiainfektion kan leda till svårigheter att få barn i framtiden. Infektionen botas med antibiotika. Vid positivt klamydiaprov är alla skyldiga att delta i s.k. smittspårning.

Ansvariga för Klamydiamåndagen är Lafa – Enheten för sexualitet och hälsa och Sex- och samlevnadsmottagningarna (Sesam) inom Stockholms läns landsting.

Hänvisande kampanjwebbplats är som tidigare www.kondom.nu där man också kan läsa om kondomer, klamydia och mycket annat inom området sex och samlevnad. Inför Klamydiamåndagen har Lafa en massiv reklamkampanj i olika medier för att uppmärksamma dagen.

Provtagningsresultatet sammanställs under hösten av Lafa. Resultatet presenteras på Lafas webbplats www.lafa.nu, Lafas tidning Insikt och genom pressmeddelande när det står klart.

För mer information kontakta
Marta Hansson Bocangel, barnmorska, Lafa – Enheten för sexualitet hälsa, Stockholms läns landsting,
070-484 25 69, marta.hansson-bocangel@sll.se

Anna-Karin Asp, enhetschef, Lafa – Enheten för sexualitet och hälsa, Stockholms läns landsting,
070-484 26 60, anna-karin.asp@sll.se

Robert Pantzar, informatör, Lafa – Enheten för sexualitet och hälsa, Stockholms läns landsting,
08-737 35 37, robert.pantzar@sll.se Om du har frågor eller synpunkter, skriv till robert.pantzar@sll.se Landstinget förebygger aids
Enheten för sexualitet och hälsa
Västgötagatan 2, Box 175 33
118 91 Stockholm
Telefon +46-8-737 35 50 www.lafa.nu | www.kondom.nu | www.p-guiden.nu