Folkpartiet

Klara besked krävs om statliga VD-pensioner!

Pressmeddelande   •   Mar 14, 2006 14:10 CET

- Under senare tid har mycket generösa pensionsvillkor för chefer i statliga bolag avslöjats. Dessa pensionsavtal och summor som gäller cheferna i t ex LKAB, Posten och Systembolaget följer inte de riktlinjer rörande anställningsvillkor för personer i företagsledande ställning i statliga bolag som regeringen fattat beslut om.

Det säger Carl B Hamilton, riksdagsledamot (fp), som har ställt en fråga till näringsminister Tomas Östros angående detta. Hamilton undrar om Thomas Östros kommer ”i ljuset av dessa återkommande avslöjanden om de statliga bolagens ersättningar, att systematiskt gå igenom och omsorgsfullt kartlägga innehållet i alla VD-avtal i dessa bolag vad avser pensionsvillkor och andra villkor?”

- En möjlig slutsats är att avtalen inte går att rubba, trots att staten är ensam ägare, eftersom de avtalen ingåtts innan gällande regelverk trädde i kraft. Detta är – som visats vid ett flertal tillfällen i svenskt och internationellt näringsliv – ingen vare sig självklar eller rimlig hållning. Tvärtom har i flera fall omförhandlingar skett i näringslivet och chefer har accepterat att betala tillbaka ohemula ersättningar, t ex Percy Barnevik.

- I fallet LKAB – ett helägt statligt bolag – tog också ägaren själv initiativ nyligen – genom statssekreteraren Sven-Erik Söder - till en omförhandling av LKAB-chefens avtal. Styrelsen har också satt igång omförhandling genom ordföranden Björn Sprängares försorg. Detta bör ske även beträffande andra statliga bolag som bör uppdatera sin policy så att den följer dagens riktlinjer, säger Carl B Hamilton (fp).
_______________________________________________

Carl B Hamilton, Riksdagsledamot (fp), 0708-345 736, carl.b.hamilton@riksdagen.se

Terése Kärras, politisk sekreterare, 0708-54 90 81, terese.karras@riksdagen.se

Bild på Carl B Hamilton fri för publicering finns här:
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=1111&iid=0477013214601

Besök Carl B Hamiltons hemsida:
http://www.folkpartiet.se/hamilton