Oskarshamn kommun

Klara besked om pengar till hamnsanering

Pressmeddelande   •   Mar 21, 2012 13:41 CET

-”Nu har ett viktigt steg tagits för en renare Östersjö. Naturvårdsverket har meddelat Oskarshamns kommun och Länsstyrelsen att finansiering av saneringen av hamnbassängen i Oskarshamn är säkrad. Naturvårdsverket kommer under våren att fatta beslut som gör att projektet kan starta under 2013” säger Länsråd Anne-Li Fiskesjö.

Parallellt med att projektet har ansökt om bidrag för det kommande genomförandet av saneringen pågår en tillståndsprocess hos Mark- och Miljödomstolen. Projektet lämnade i mars 2011 in ansökan om tillstånd för sanering av hamnbassängen. Den demokratiska process som nu sker är viktig för Oskarshamns kommun och den kommande saneringen av hamnbassängen. Grimskallen, dvs den nya ön där muddermassor planeras nyttiggöras, är den åtgärd som anses ge bästa miljönytta och vara mest kostnadseffektiv både av experter i projektet och av den oberoende expertgrupp som anlitats för att granska projektet. Dessutom är det ett bra alternativ för Oskarshamns kommun eftersom det tillåter hamnen att flytta utåt. Men vi har givetvis utrett andra alternativ som kan bli tänkbara om vi inte får

nyttiggöra vid Grimskallen, säger Kaj. Projektet har nu fram till den 13 april på sig att svara på de frågor som kommit upp vid yttrandena. Därefter sätter Mark- och Miljödomstolen ut tid för huvudförhandling. –”Vi har uppgifter från Mark- och Miljödomstolen om att huvudförhandling kan ske i maj eller juni”, berättar Kaj

Oskarshamn är en levande hamnstad med ett rikt näringsliv och med goda förutsättningar för en blomstrande turism. Hamnen utgör stadens hjärta och är idag den största hamnen längs smålandskusten.