Falkenbergs kommun

Klara detaljplaner ger möjligheter till över 300 bostäder i Falkenberg

Pressmeddelande   •   Apr 22, 2016 16:21 CEST

Falkenbergs kommun jobbar intensivt för att möta efterfrågan på bostäder. Detaljplaner som öppnar för fler än 300 bostäder har blivit klara bara i år.

Falkenbergs kommun är en tillväxtkommun som ökar med omkring 500 invånare per år.
– Vi ser ett jättetryck på bostadssidan och vår ambition är underlätta så mycket det går för de som vill bygga bostäder, säger Catharina Rydberg Lilja, chef för samhällsbyggnadsavdelningen vid Falkenbergs kommun.

Nya tomter i Stafsinge och Skrea
Under årets tre första månader har detaljplaner för 330 nya bostäder inom Falkenbergs kommun blivit klara och det handlar om villor och lägenheter i flerfamiljshus. De nya tomterna ligger främst i Stafsinge och även i Skrea på Mannabergets sydsida.
– Detaljplaner är ett första steg för att det i slutänden ska kunna bli bostäder. Detaljplanerna är viktiga eftersom de säger vad som får byggas var. När vi nu har planlagt för nya bostäder öppnar sig möjligheter för bostadsbolagen att komma igång med sina bostadsplaner, säger Catharina Rydberg Lilja.

Långsiktig bostadsplanering för hela kommunen
Parallellt fortsätter Falkenbergs kommun att planera långsiktigt för en bred och offensiv bostadsplanering, bland annat med ett nytt bostadsförsörjningsprogram och utvecklingsmål kopplat till fler bostäder. Även kommunägda FaBo arbetar långsiktigt med frågan och planerar att bygga 500 nya lägenheter i hela kommunen fram till 2025. För tillfället tittar Fabo på var de ska bygga.

550 bostäder på Bacchus
Samtidigt förbereder Falkenbergs kommun för 550 nya bostäder på Bacchus under ett antal år. LTN som äger marken på Bacchus kommer att kunna börja sitt bostadsbyggande redan under hösten 2017. Planen är att i en första etapp bygga sex höghus på mellan 4-7 våningar.

Falkenberg är en tillväxtkommun på västkusten i Halland. I Falkenberg bor 43 000 invånare. Falkenberg är ett välbesökt besöksmål med ett stort utbud av upplevelser, bra boende och naturskön miljö med öppna landskap, skog, sjöar och hav. Shoppingen i Ullared lockar närmare fem miljoner besökare till kommunen varje år.

Inom kommunens egen verksamhet arbetar drygt 2800 personer för den gemensamma
visionen "Vi växer för en hållbar framtid".