Sveriges Förenade Studentkårer, SFS

Klara färdiga gå för SFS Mångfaldsstafett

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2006 09:23 CET

Idag går startskottet för Sveriges förenade studentkårers (SFS) Mångfaldsstafett. Tanken är att landets studentkårer ska främja mångfalden på just sitt lärosäte. Först ut är Umeå studentkår som tillsammans med SFS anordnar en konferens om mångfald i akademin.

– Våra universitet och högskolor är byggda för en tid när bara överklasskillar pluggade, och även om man har tapetserat om så sitter en förlegad attityd kvar i väggarna. Det finns ett stort behov av att jobba med de här frågorna, säger Esbjörn Hyltefors, vice ordförande för SFS.

Målet med Mångfaldsstafetten är att uppmärksamma och motverka den akademiska normen, som gör att det är lättast att passa in i högskolan för vita heterosexuella män utan funktionshinder och med akademikerbakgrund. Normen drabbar först studenterna under utbildningen och därefter samhället eftersom studenterna tar med sig fördomarna ut i arbetslivet. SFS vill uppmärksamma och sprida goda exempel om hur studentkårerna jobbar med jämställdhet, jämlikhet, likabehandling och mångfald.

Fyra stafettpinnar skickas mellan studentkårerna och målgången går vid SFS årsmöte som hålls på Gotland den 19-22 april i vår.

– Vid det laget hoppas jag att vi har rensat ut den hel del gammalt damm ur akademins korridorer. Det är slöseri med både individens och samhällets resurser att ha en högskola som inte alla känner sig hemma i, säger Esbjörn Hyltefors.

Kontakt
Esbjörn Hyltefors, vice ordförande SFS, 070-5457 557
Jennie Zetterström, pressansvarig, 0709-188 198

Sveriges förenade studentkårer, SFS, är en sammanslutning av studentkårer vid Sveriges universitet och högskolor. SFS har idag sextiofyra medlemskårer, vilka omsluter sammanlagt cirka 270 000 studenter. SFS har till uppgift att företräda sina medlemmars intressen samt bevaka och sprida information om utbildnings-, forsknings-, och studiesociala frågor som rör studenternas situation på ett nationellt plan. Hemsida: www.sfs.se


Johan Nilsson
Informatör
Sveriges förenade studentkårer


Wollmar Yxkullsgatan 16
+46 (0)8 54570111
118 50 STOCKHOLM
www.sfs.se