Stockholms stad

Klarabergsgatan blir bilfri

Pressmeddelande   •   Apr 11, 2016 12:34 CEST

Klarabergsgatan stängs av för biltrafik. Avstängningen gäller från klockan 06.00 onsdag den 13 april fram till år 2018. Orsaken är den pågående renoveringen av Sergels Torg.

Staden bedömer att arbetet med att byta tätskikt går snabbare och effektivare samt att arbetsmiljön förbättras om Klarabergsgatan blir bilfri. Samtidigt öppnas Klara Norra Kyrkogata för biltrafik.

Kollektivtrafik, utryckningsfordon och cyklister samt även mopeder klass II berörs inte. Beslutet att undanta dessa färdmedel är också i linje med stadens inriktning att prioritera dessa trafikslag. Dessutom är Sergels Torg/Centralen en viktig knutpunkt för kollektivtrafik.

Taxitrafik kommer att tillåtas, men inte framför Åhléns (mellan Klara Norra och Fontänen).

Avstängningen för bilar gäller från fontänen till Klarabergsviadukten. Undantag gäller för biltrafik från Klara Norra Kyrkogata i riktning mot Kungsholmen. Västerut är alltså enbart trafik i linjetrafik från fontänen till Klara Norra Kyrkogata tillåtna. Österut kan enbart fordon i linjetrafik från Klara Norra Kyrkogata till Klara Östra Kyrkogata passera (se illustration).

Biltrafiken vägleds genom orange markering.

Leveranser till näringsidkare och hyresgäster säkerställs med alternativa vägar och lastzoner via intilliggande gator.

För ytterligare information kontakta:
Linda Cronebäck, biträdande projektledare, tfn 073-650 09 22, e-post linda.croneback@rockstore.se
Maria Erlandsson, kommunikatör, tfn 08-508 26 011 e-post maria.erlandsson@stockholm.se

Efter femtio år av demon­strationer, kulturarrangemang, studentupptåg och en ständig ström av bilar och bussar är det dags att rusta upp Sergels Torg med omgivande gator. Vatten läcker igenom tre­- vå­ningskonstruktionen och tätskiktet måste därför bytas ut. Dessutom behöver konstruktion­en förstärkas.

Renoveringen påbör­jades 2012 och är klar 2018. Då är Sergels Torg och Stock­holms hjärta redo för minst femtio år till.