IBC Euroforum

Klarar svenska företag av att etablera sig i Indien?

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2008 11:16 CEST

En undersökning som nyligen gjorts av IBC Euroforum visar att frågorna kring att etablera sig och göra affärer i Indien är många.

- Små och medelstora företag i Sverige vet inte vad som krävs för att lyckas. De måste känna till problemen som finns bortom de positiva diagram och lovordade tillväxtområden som presenteras, säger Tobias Coorleder, projektledare på IBC Euroforum.

På frågan "vilka svårigheter har ni mött i Indien?", svarar flera företag att byråkrati och svårtolkade skatteregler är det mest besvärande. Det finns också orimliga förväntningar på snabb avkastning och en del problem med leveranser och betalningar.

Svenska företag har funnits i Indien sedan början av förra seklet. De är idag stora globala företag med stark ekonomi vilket ger dem möjligheten att kunna ta vissa risker och att prova sig fram. För det lilla eller medelstora företaget är förutsättningarna annorlunda. Ett felaktigt beslut kan snabbt bli kostsamt och tillintetgöra hela satsningen. De måste ha ordentlig kunskap om innebörden av olika etableringsstrategier, som kan vara avgörande för verksamhetens framgång.

Samma sak gäller avtalsskrivande, "SME´s snickrar själva ihop sina avtal och vet inte alltid vilka konsekvenser avtalet kan få. Detta blir särskilt tydligt avseende avtal om etablering av joint ventures. Ett sådant avtal eller bara ett "Memorandum of understanding" kan innebära t.ex. att man sitter mer fast i relationen än vad man insett", säger Johan Tydén på Bird & Bird Advokatbyrå, som har lång erfarenhet av Indienmarknaden.

Det är viktigt att ha ordentligt på fötterna och att noga planera sin etablering och marknadsstrategi innan man tar beslut om att satsa i Indien. Därför anordnar IBC Euroforum tillsammans med Exportrådet Meeting Point India i Stockholm, som blir en konferens inriktad på praktikfall från företag som nyss har eller håller på att etablera sig i Indien. Vi vill lägga fokus på det handfasta och att förmedla erfarenheter om hur man löser de problem som kan dyka upp, säger Tobias Coorleder på IBC Euroforum.

För mer information, kontakta:
Tobias Coorleder, IBC Euroforum, tel 08-587662 54

Fredrik Fexe, Exportrådet, tel + 91 98 100 36120 alt. + 46 70 545 94 10