NeoNet AB

Klargörande angående rapportering i dagens media

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2007 10:46 CEST

I dagens media rapporteras att åklagaren prövar huruvida NeoNet har underlåtit att rapportera affärer i enlighet med lagen om marknadsmissbruk. I det fall som prövas har NeoNet utfört order på uppdrag av annan bank som står under tillsyn av övervakande myndighet.

NeoNet anser sig ha följt lagen och delar inte åklagarens uppfattning gällande rapporterings-skyldigheten.

NeoNet utför ingen handel för egen räkning, utan genomför enbart handel på direkt uppdrag av banker, institutioner och andra professionella aktörer. Dessa kunder står under tillsyn av Finans-inspektionen eller motsvarande övervakande myndighet i annat land.

NeoNet samarbetar givetvis till fullo med berörda myndigheter.


Kontaktperson:

Ulrika Areskog
Informationschef, NeoNet
+46 8 454 15 82


NeoNet är en oberoende och neutral aktiemäklare som erbjuder kunder snabb direktmarknadshandel på världens ledande börser. Direktmarknadshandeln kan kombineras med handel som utförs av NeoNets mäklare på kundens uppdrag. Dessutom erbjuds system- och mjukvarutjänster för elektronisk värdepappershandel, NeoNet XG, som kan användas fristående eller kombineras med mäklartjänsterna. NeoNet är noterat på OMX Nordiska Börs i Stockholm och har kunder i över 20 länder. Kontor och säljrepresentation finns i Italien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA. (www.neonet.biz) .