Cybercom Group

Klargörande kring budet från JCE Group

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2006 11:21 CET

4,1% av Cybercoms aktieägare, utanför JCE Group (JCE) och bolag ägda av
familjemedlemmar till J Christer Ericson, denne själv och Per Edlund, accepterar
budet från JCE.

JCE Group har nu redovisat hur stor accepten blivit på JCE:s erbjudande till
Cybercoms aktieägare. JCE meddelar att de genom accepten och tillsammans med
eget förvärv av aktier (0,1%) utanför erbjudandet, nu totalt äger 41,4% av
kapital och röster i Cybercom. I prospektet från JCE den 26 oktober redovisades
att J Christer Ericsson, Henrikbergs Fastighets AB och Per Edlund,
representerade 22,7% av utestående aktier och att de redan då åtagit sig att
acceptera budet. Henriksbergs Fastighets AB ägs enligt prospektet av
familjemedlemmar till J Christer Ericsson, vilket betyder att JCE tillsammans
med ovan angivna personer redan innan budet lagts, ägde och kontrollerade 37,2%.


Det bör tydliggöras att det är resterande procent upp till 41,4%, och minus de
0,1% förvärvade utanför erbjudandet, som accepterat. Det betyder att endast 4,1%
av Cybercoms aktieägare utanför JCE:s sfär accepterat budet.

Styrelsen står fast vid sin rekommendation till aktieägare i Cybercom att inte
acceptera JCE:s erbjudande om 38 kronor per aktie. Det kan konstateras att
merparten av aktieägarna i Cybercom utanför JCE:s sfär delar styrelsens
uppfattning.


Per-Eric Fylking, Styrelseordförande i Cybercom, tel: 0703 20 60 70

Cybercom Group är ett högteknologiskt konsultföretag som erbjuder affärskritiska
IT-lösningar och rådgivning inom telekom och utvalda teknologier. Med lång
branscherfarenhet och verksamhetskunnande erbjuder bolaget teknikexpertis inom
telekom för utveckling av nätverk och terminaler. Cybercom är specialiserat på
portaler och mobila lösningar, e-commerce och billing, inbyggda system samt
telekom-rådgivning och nätverk. Cybercom grundades i Sverige 1995 och är sedan
1999 noterat på Stockholmsbörsen. Koncernen har uppdrag världen över och egna
kontor i Danmark, Norge, Indien, Singapore, Storbritannien och Sverige. Antalet
anställda uppgår till cirka 450 personer. Läs mer på www.cybercomgroup.se.