Diamyd Medical AB

Klargörande kring Diamyds NP2-projekt

Pressmeddelande   •   Sep 14, 2010 08:49 CEST

På förekommen anledning vill bolaget tydliggöra att det inte, såsom framställts i media, i nuläget, förekommer några regelrätta partnerskapsförhandlingar avseende NP2. .Ett strukturerat utlicensierings-projekt för NP2 är tänkt att inledas när resultat från den planerade fas II-studien i cancerpatienter föreligger.

Diamyd meddelade tidigare idag att hittills har inga allvarliga biverkningar kopplade till behandlingen rapporterats av någon deltagare i Diamyd Medicals kliniska fas I-studie där NP2 undersöks som potentiell behandling vid kronisk smärta. Baserat på fas I-observationerna till dags dato, planerar bolaget en multicenter, randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad fas II-studie med NP2 i USA.

 

För ytterligare information kontakta:
Elisabeth Lindner, vd och koncernchef Diamyd Medical AB (publ.)
Tel: +46 8 661 0026

För bilder och pressmaterial kontakta:
Andreas Ericsson, Diamyd Medical AB (publ.)
andreas.ericsson@diamyd.com
Tel: +46 8 661 0026

Om Diamyd Medical
Diamyd Medical är ett svenskt diabetesbolag med fokus på utveckling av läkemedel för behandling av autoimmun diabetes och dess komplikationer. Bolagets längst komna projekt är det GAD-baserade läkemedlet Diamyd® mot typ 1-diabetes, för vilket fas III-studier pågår i Europa och USA. Bolaget har under 2010 tecknat avtal med Ortho-McNeil-Janssen Pharmaceuticals, Inc., ett företag inom Johnson & Johnson, avseende utveckling och kommersialisering av Diamyd®. Utöver detta har företaget startat kliniska studier i USA inom kronisk smärta med sitt Nerve Targeting Drug Delivery System (NTDDS) samt utlicensierat användningen av GAD för behandling av Parkinsons sjukdom.

Diamyd Medical har kontor i Sverige och i USA. Aktien är noterad på Nasdaq OMX small cap lista i Stockholm (ticker: DIAM B) samt på OTCQX-listan i USA (ticker: DMYDY) som administreras av Pink OTC Markets och Bank of New York Mellon (PAL). Mer information finns på bolagets hemsida; www.diamyd.com.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal

Diamyd Medical AB (publ.)
Karlavägen 108, SE-115 26 Stockholm, Sverige. Tel: +46 8 661 00 26, Fax: +46 8 661 63 68
E-post: info@diamyd.com. VATno: SE556530-142001.