Anoto Group AB

Klargörande meddelande från styrelsen i Anoto angående beslut från Nasdaq OMX Stockholm att stoppa handeln i Anoto-aktien

Pressmeddelande   •   Jan 16, 2014 11:54 CET

Lund, 16 januari 2014Igår, den 15 januari 2014, beslutade Nasdaq OMX Stockholm att tills vidare stoppa handeln i Anoto-aktien med effekt från klockan 15:12 CET. Nasdaq OMX Stockholm har meddelat bolaget att anledningen till beslutet att stoppa handeln är att börsen misstänker att det existerar asymmetrisk information i marknaden, det vill säga att det förekommer handel i aktien som kan vara baserad på information som inte är tillgänglig för marknadsaktörerna generellt. Mot bakgrund av börsens beslut att stoppa handeln i Anoto-aktien lämnar styrelsen i Anoto följande klargöranden: 

  • Styrelsen har noterat den senaste tidens ökade handelsvolym och stigande börskurs för Anoto-aktien noterad på Nasdaq OMX Stockholm. Med anledning av beslutet av Nasdaq OMX Stockholm att stoppa handeln i Anoto bekräftar styrelsen att den inte har vetskap om någon asymmetrisk information i marknaden som kan förklara den stora handelsvolymen och den senaste tidens kursuppgång.

  • Styrelsen kan emellertid bekräfta att styrelseordföranden i Anoto nyligen blev kontaktad av en delägare på en större advokatbyrå som önskade sätta upp ett möte mellan styrelseordföranden i Anoto och en företrädare för en av advokatbyråns klienter som uttryckt ett intresse för Anoto.  Styrelsen kan vidare bekräfta (i) att den inte blivit informerad om namnet på den klient som önskar träffa styrelseordföranden, (ii) att ingen dagordning för mötet har presenterats eller diskuterats, (iii) att inget möte har bokats och att sådant möte också kan helt utebli.

  • Styrelsen vill också klargöra att den inte har kännedom om något bud, definitivt eller indikativt, som har lämnats på aktierna I bolaget. Styrelsen kan också bekräfta att det inte heller pågår förhandlingar eller diskussioner av något slag med någon part som kan leda till ett bud på aktierna.

  • Slutligen, såvitt avser aktuell information i marknaden om Anoto, har styrelsen noterat att två strategiska investerare, Antonio Mugica och Solid Technologies, nyligen lämnat flaggningsmeddelanden. Enligt dessa flaggningsmeddelanden äger Antonio Mugica 10,2 procent och Solid Technologies 14,4 procent av det totala antalet aktier och röster i Anoto. De ovan presenterade andelarna inkluderar även alla tillkommande aktier i bolaget till följd av den nyligen slutförda företrädesemissionen i Anoto. 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jörgen Durban, Styrelseordförande I Anoto
Tel. 070-326 66 81

Anoto Group AB (publ.)
Box 4106
SE-227 22 Lund
Tel.: +46 46 540 12 00
www.anoto.com

Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs i enlighet med lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 januari 2014

Anoto Group AB
Anoto Group är världsledande inom digital penn- och pappersteknologi och är skapare av det första kommersiella systemet för digitala pennor och papper,vilket möjliggör snabb och pålitlig överföring av handskriven text till digital form. Anoto verkar genom ett globalt partnernätverk som fokuserar på användarvänliga lösningar för effektiv insamling, överföring och lagring av data inom olika affärsområden som t. ex. vård, bank och finans, transport och logistik samt utbildning. Anoto Group har ca 110 anställda och har sitthuvudkontor i Lund. Bolaget har även kontor i Guildford, Basingstoke samt Wetherby (Storbritannien), Amsterdam, Boston Boston (USA) och Tokyo (Japan). Anoto Group AB:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap-lista under tickern ANOT. För mer information: www.anoto.com.