Bodens kommun

Klargörande om Fagerbackens behandlingshem

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2014 14:56 CEST

Med anledning av skriverierna efter den tragiska händelsen på Fagerbackens behandlingshem vill Bodens kommun klargöra vad Fagerbackens uppdrag innebär: Hemmet arbetar med frivillig vård för personer som själva sökt sig dit.

Till att börja med vill vi djupt beklaga den tragiska händelsen vid Fagerbackens behandlingshem. Med anledning av det inträffade har kommunen startat en utredning för att få klarhet i vilka omständigheter som gjorde att en ung människa avled (Lex Sara).

Innan kommunen kan gå vidare med utredningen gällande hälso- och sjukvårdsansvaret  (Lex Maria) inväntar vi den medicinska utredningen. Om socialnämnden sedan finner brister rapporteras detta vidare till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Fagerbacken är ett frivilligt behandlingshem där personer med drogproblematik själva väljer att bo och delta i behandlingen.  Liksom många andra hem för vård eller boende, HVB, är personalen på plats dagtid fram till klockan 21.

2009 undersökte Länsstyrelsen hemmet i sin nuvarande verksamhetsform som då bedömdes uppfylla lagstiftningen gällande kvalitet, delaktighet, säkerhet och hälsa.

Vi vill med denna information skapa förståelse för att en utredning som denna kräver tid och är en process som berör många djupt.

Kontaktperson: Catharina Liljeholm, socialchef
E-post: Catharina.Liljeholm@boden.se
Telefon: 0921-622 24

Kontaktperson: Maria Eriksson, teamchef Team Stöd, individ-och familjeomsorg
E-post: maria.eriksson@boden.se
Telefon: 0921-626 94