Frihetspartiet

Klargörande rörande namnet Frihetspartiet

Pressmeddelande   •   Jan 13, 2010 17:47 CET

På förekommen anledning vill vi göra ett klargörande över vårt partinamn Frihetspartiet.

Frihetspartiet är inget främlingsfientligt parti! Vi ställer krav på invandrare men vi vill samtidigt att de fortare skall kunna integreras i det svenska samhället via snabba asylbeslut och språkundervisning m.m.

Varför tar vi då upp ämnet? Jo, det har förekommit frågor om namnet är valt utefter partier i Holland och Österrike med liknande namn som företräder ett främlingsfientlig synsätt. Låt oss vara väldigt tydliga på denna punkten: Vi har inga som helst kopplingar till dessa partier och delar heller icke dessa partiernas politiska synsätt!

Det har även uppkommit tvivel om vi är en efterföljare eller utbrytare till det partiet som benämnt Frihetspartiet gick samman med Nationaldemokraterna 2005. Återigen, vi har inga som helst kopplingar till detta förutvarande parti och delar inte heller deras politiska synsätt.

Däremot har vi gemensamma intressen med F.R.E.E Australian Party som även det initierades av bikers. Där kommer alltså namnet Frihetspartiet in. Vi ingår i denna, förhoppningsvis växande skara av partier som skapats "av bikers för folket"!

Peter Schjerva, ordförande Frihetspartiet

Frihetspartiet är inget enfrågesparti. Frihetspartiet kommer inte heller att ta ställning för vare sig det ena eller andra blocket. Frihetspartiet kommer att föra en politik som vare sig kan definieras såsom socialistisk eller kapitalistisk. Frihetspartiets politik sätter istället den enskilda, lilla och illa förtrampade människan i centrum av tillvaron. Vår politik formar och bygger ett nytt samhällssystem runt den enskilda vanliga människan som vilar på en trygg värdegrund av "Moral och Sunt Förnuft", utan att snegla på vare sig den ena politiska ideologin eller den andra.