Coop

Klarläggande av uppgifter i media om Kooperativa Förbundets (KF) ekonomi och kostnader för varumärkeslansering

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2003 17:05 CEST

KFs finansiella ställning är god

En artikel i Svenska Dagbladet Näringsliv idag lördagen den 14 juni ger ett helt felaktigt intryck av KF och Coop på flera punkter. Det gäller framförallt KFs ekonomi. Dessutom finns en felaktig uppgift om att införandet av varumärket Coop skulle ha kostat 350 miljoner kronor mer än planerat.

Vid årsskiftet 2001-2002 lade KFs vd Börje Fors fast en 24-månaders plan i syfte att uppnå ett positivt resultat 2003. En del i planen var en förstärkning från ägarna (konsumentföreningarna) på 182 miljoner kronor under 2002. Arbetet med att vända utvecklingen i KF har hittills varit framgångsrikt och följer planen. Utsikterna att nå resultatmålet 2003 är mycket goda.

KF har under det senaste året stärkt sin finansiella ställning avsevärt. Under 2002 förbättrades soliditeten från 27 till 39 procent och skuldsättningsgraden uppgick till 0,5, jämfört med 1,1 året dessförinnan. Likviditeten har också förbättrats och KF är fritt från lån i det externa banksystemet. Verksamheten finansieras till helt övervägande del av medlemmarna. KFs finansiella ställning är idag mycket stark.

Under 2001 lanserades varumärket Coop. Den initiala investeringen var 100 miljoner kronor under en två-års period. Därefter har utvecklingen skett inom ramen för de löpande marknadsinvesteringarna. Ett av syftena med införandet av Coop-varumärket var att effektivisera marknadsföringen. Detta har också lyckats. Marknadsbudgeten för 2003 har kunnat sänkas med drygt 200 miljoner kronor.

Presskontakt: Gunilla Dahlqvist, presschef KF, 08-7432113, 0707-940 940