Institutet för språk och folkminnen

Klarspråk lönar sig i ny utgåva

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2013 09:42 CEST

Äntligen kommer en ny utgåva av handboken Klarspråk lönar sig – handbok för ett effektivt klarspråksarbete. Boken innehåller nya, inspirerande exempel på arbetet med klarspråk i offentlig verksamhet.

I Klarspråk lönar sig finns råd om metoder, arbetssätt och exempel på hur ett antal myndigheter och kommuner arbetar med klarspråksfrågor och organiserar det långsiktiga arbetet. Råden och tipsen ger, tillsammans med beskrivningarna av olika sätt att arbeta, inspiration att starta och driva klarspråksarbete.

Några av de frågor som diskuteras i boken är: Vad har man att vinna på att arbeta med klarspråk? Vad får det för konsekvenser om kommunikationen inte fungerar? Hur arbetar man med klarspråk? Och hur skapar man de bästa förutsättningarna?

Klarspråk lönar sig kom ut första gången 2006 och har länge varit slut på förlaget. Den nya utgåvan är uppdaterad och innehåller bland annat helt nya exempel på klarspråksarbete. Författare är Anneli Hedlund.

Handboken fokuserar på klarspråksarbete i kommuner, landsting och statliga myndigheter, men råden och metoderna är givetvis lika användbara i privat verksamhet. Den vänder sig till alla som skriver i tjänsten.

Boken finns inom kort i bokhandeln. Den kan också beställas från Norstedts juridik: http://www.nj.se/produkt/9789138326206

För mer information kontakta Eva Olovsson tfn 08-442 42 12, e-post eva.olovsson@sprakradet.se.

Institutet för språk och folkminnen är en statlig myndighet som har till uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige. Institutet ska bedriva forskning inom sitt verksamhets-område och verka för ökad kunskap i samverkan med andra. Institutet har avdelningar i Göteborg, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala.