Västtrafik

Klart att bygga resecentrum i Haga

Pressmeddelande   •   Jun 29, 2018 13:00 CEST

Nu kan byggnationen av Västtrafiks Haga Resecentrum, en del av Västlänkens station Haga, starta. Det beslutade Västtrafiks styrelse idag. Beslutet innebär att Västtrafik kan gå vidare med detaljprojektering och arkitekttävling. Investeringen uppgår till 40 miljoner kronor.

Idag fattade Västtrafiks styrelse investeringsbeslut för byggnation av Västtrafiks Haga Resecentrum, en del av Västlänkens station Haga. Därmed kan Västtrafik gå vidare med detaljprojektering för att slutligt ta beslut om byggnadens utformning och vilka funktioner som behövs i stationsbyggnaden.

– Det är en viktig milstolpe i arbetet med Västlänken. På Haga Resecentrum kommer vi kunna erbjuda resenärerna riktigt bra bytesmöjligheter, bra service och en trygg och trevlig stationsmiljö, säger Camilla Holtet, utvecklingschef på Västtrafik.

Haga Station blir en liten station till ytan men en stor knutpunkt för kollektivtrafiken, med många res- och bytesmöjligheter. Från Haga station kommer pendeltåg, regiontåg, flera spårvagnslinjer och busslinjer att gå. Stombusslinje 25 och Rosa Express är exempel på bussar som kommer stanna vid stationen.

50,000 resor per dygn
Västtrafiks resandeprognos pekar på att 50,000 resor per vardagsdygn kommer att göras på Haga station år 2035. 65 procent av resenärerna förväntas passera huvuduppgången via Västtrafiks resecentrum, det motsvarar 32,500 resor per dygn.

– Staden och regionen växer. I upptagningsområdet kring station Haga pågår flera stora stadsutvecklingsprojekt. Samtidigt har resandet med kollektivtrafiken aldrig varit så högt som nu och mest ökar resandet med tåg. En utbyggd och mer attraktiv kollektivtrafik är nödvändig för att människor ska kunna ta sig dit de vill och näringslivet fungera. Vi fortsätter satsa på att öka det hållbara resandet, säger Camilla Holtet.

Arkitekttävling
När spaden sätts i marken återstår att se. Byggnadens utformning avgörs i en kommande arkitekttävling under 2019 som Västtrafik, Trafikverket och Göteborg Stad står bakom. Efter avslutad tävling kommer Västtrafik möta upp Trafikverkets byggnation av spår och anläggning under mark.

Resecentrumet ska stå klart 2026 när Västlänken öppnas, med möjlighet att öppna funktioner ovan jord redan 2024. Kostnaden för Haga Resecentrum beräknas bli 40 miljoner kronor.

Korsvägen och Centralen nästa steg
Västtrafik bygger även resecentrum vid Västlänkens stationer Centralen och Korsvägen.

För mer information:
Camilla Holtet, utvecklingschef, 0500-46 44 48
Västtrafiks presstjänst, 0771-41 43 99, press@vasttrafik.se

Varje dag reser 410 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.