Linköpings kommun

Klart för att bygga Övre Vasastaden i Linköping

Pressmeddelande   •   Jan 31, 2014 06:00 CET

Efter flera års väntan kan nu byggandet av 900 lägenheter i Övre Vasastaden i Linköping komma igång. Detaljplanen överklagades av Saab, som befarade begränsningar i sin flygverksamhet. Nu har dock Mark- och miljööverdomstolen meddelat att den inte tar upp överklagandet.

Mark- och miljööverdomstolen har gått igenom utredningen i målet och kommit fram till att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd i detta fall. Mark- och miljödomstolens dom står därför fast.

– Det är ett fantastiskt besked, som ytterligare förstärker den starka tillväxt Linköping är i, säger kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall (M).

- Det här betyder att vi kan ha byggstart i vår för 900 nya lägenheter i Linköping, säger kommunalrådet Muharrem Demirok (C), tillika samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

Detaljplanen gäller för kvarteret Automaten och del av kvarteret Alnen m.fl. i Vasastaden. Detaljplanen ger möjlighet att uppföra bostäder, kontor, handel, vård och skola. Bl.a. planeras för cirka 900 bostäder och en livsmedelsbutik på cirka 2000 kvadratmeter.

Samrådstiden för detaljplanen pågick fram till den 20 augusti 2010. Utställning av detaljplan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning pågick mellan 14 maj - 13 juni 2012.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 19 september 2012 § 219 att tillstyrka antagande av detaljplanen med tillhörande MKB, beslutet tillkännagavs den 4 oktober.

Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 23 oktober 2012 § 190. Det justerade protokollet med beslutet tillkännagavs den 14 november 2012 på kommunens anslagstavla i Stadshuset.

Detaljplanen överklagades av Saab. Länsstyrelsen avslog överklagandet genom beslut den 4 februari 2012.

Ärendet har överklagades vidare till Mark- och Miljödomstolen, som avslog överklagandet. Mark- och miljööverdomstolen meddelar inte prövningstillstånd.

För mer information kontakta: Paul Lindvall(M), kommunstyrelsens 0702-11 44 82, kommunalråd Muharrem Demirok (C), telefon 0736 - 75 76 79.

 


_______________________________________________________________________________

Linköping har 150 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer, utvecklas och attraherar nya invånare. Linköping har ett stort universitet och vi är Sveriges flyghuvudstad. Linköpings kommun har 7 600 anställda och omsatte 7,7 miljarder kronor 2012. Resultatet blev 398 miljoner kronor. Finanserna är stabila och kommunen har inga egna lån. Kommunalskatten är lägst bland regionens kommuner. De kommunala bolagen har cirka 1 200 anställda och omsätter 8,5 miljarder kronor (2011) och ger årligen positiva resultat.