Sigtuna kommun

Klart för ny brandstation i Sigtuna stad

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2009 12:47 CET

 

 

Brandkåren Attunda köper mark från Sigtuna kommun för att bygga en ny brandstation i Sigtuna stad. Byggnationen startar redan i februari 2010.

- Den nuvarande brandstationen i Sigtuna stad håller inte måttet. Behovet av en ny brandstation har funnits i flera år. Därför är det glädjande att en ny brandstation kan börja byggas redan i februari. Den nya stationen får dessutom ett bättre geografiskt läge som förbättrar brandförsvaret i hela den västra delen av kommunen, säger kommunalrådet Anders Johansson (S) i en kommentar.

Brandstationen i Sigtuna stad motsvarar inte de krav som ställs utifrån arbetsmiljöaspekter och effektiv räddningstjänstinsats. Dessutom behöver brandstationen få ett bättre läge med god tillgänglighet och framkomlighet.

Kommunalförbundet Brandkåren Attunda kommer därför att uppföra en ny brandstation som ersätter den nuvarande.

Den nya brandstationen kommer att vara belägen i Ragvaldsbo. Detaljplanen för området är redan fastställd. Enligt beslut av kommunfullmäktige den 17 december säljer Sigtuna kommun det aktuella markområdet på 7 503 kvm för 5 miljoner kronor.

Byggstart sker i februari och den nya brandstationen är beräknad att tas i bruk under hösten 2010.

Den nuvarande brandstationstomten avses att få förändrad markanvändning. För närvarande förs samtal med Svenska kyrkan om köp av marken för utbyggd begravningsverksamhet till den angränsande Mariakyrkan

För ytterligare information:

Anders Johansson (S), kommunalråd, tfn 073-633 87 85

Sofia af Geijerstam, presskontakt Sigtuna kommun, tfn 073-661 35 59